G. Leo Pločkinić - portal ABCportal.info, 04.01.2012.

Štampa

04.01.2012.

 

G. LEO PLOČKINIĆ – portal ABCportal.info


ŽALBENIK:

G. Leo Pločkinić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal ABCportal.info

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„ULPPBHB upućuje potporu Leu Pločkiniću“

DATUM OBJAVE:

23.12.2011.godine


Vijeću za štampu u BiH upućen prigovor povodom prioćenja objavljenog 23.11.2011. godine na portalu ABCportal.info, pod naslovom „ULPPBHB upućuje potporu Leu Pločkiniću“. Naznačeno da je objavljeno „fiktivno pismo podrške“, koje žalbenika „vrijeđa na osobnoj razini“.

Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je razmotrila žalbu i zaključila da Kodeks za štampu BiH nije prekršen.

Odluka Žalbene komisije