Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Leo Pločkinić - portal ABCportal.info, 13.01.2012.

  Broj: 031-02/12
  Datum: Sarajevo, 13.01.2012.


  ODLUKA
  Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

  po žalbi g. Lea Pločkinića, urednika portala Croportal.ba,
  na saopštenje objavljeno na  ABCportalu.info 23.12.2011. godine

  Žalba nije prihvaćena
  Kodeks za štampu BiH nije prekršen

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je razmotrila žalbu g. Lea Pločkinića, urednika portala Croportal.ba, na saopštenje  objavljeno 23.12.2011. godine na portalu ABCportal.info, pod naslovom „ULPPBHB upućuje potporu Leu Pločkiniću“, i utvrdila da
  nije bilo kršenja Kodeksa za štampu BiH.


  Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini nije prihvatila žalbu g. Lea Pločkinića, urednika portala Croportal.ba, povodom saopštenja objavljenog 23.12.2011. godine na portalu ABCportal.info, pod naslovom „ULPPBHB upućuje potporu Leu Pločkiniću“. U prigovoru upućenom Vijeću za štampu u BiH, žalbenik je naznačio da je objavljeno „fiktivno pismo podrške“ koje žalbenika „vrijeđa na osobnoj razini“. S tim u vezi, tražio je od Vijeća za štampu da postupi „sukladno pravilniku i propisima“.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, razmotrila je objavljeno saopštenje i prigovor žalbenika i zaključila da Kodeks za štampu BiH nije prekršen. Radi se o satiričnom tekstu, koji uredništvo, prema Preporukama Vijeća Europe o slobodi političke debate i satire, ima pravo objaviti. 
  Deklaracija o slobodi političke debate u medijima – Sloboda satire: „Humoristički i satirični žanr, zaštićen Članom 10. Konvencije, dozvoljava viši stepen pretjerivanja, čak i provokacije, sve dok javnost nije obmanuta o činjenicama.“

  Također, Žalbena komisija ovim informira g. Pločnkinića da nije nadležna za utvrđivanje identiteta autora nepotpisanih tekstova.     

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr. Miodrag Živanović; sutkinja Nada Arsenić; novinar Fuad Kovačević; prof.dr. Nada Ler-Sofronić; advokatica Nada Dalipagić i novinar Milan Šutalo.

  Predsjedavajući Žalbene komisije
  prof.dr. Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.