G. Leo Pločkinić - portal ABCportal.info, 13.01.2012.

Štampa

Broj: 031-02/12
Datum: Sarajevo, 13.01.2012.


ODLUKA
Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

po žalbi g. Lea Pločkinića, urednika portala Croportal.ba,
na saopštenje objavljeno na  ABCportalu.info 23.12.2011. godine

Žalba nije prihvaćena
Kodeks za štampu BiH nije prekršen

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je razmotrila žalbu g. Lea Pločkinića, urednika portala Croportal.ba, na saopštenje  objavljeno 23.12.2011. godine na portalu ABCportal.info, pod naslovom „ULPPBHB upućuje potporu Leu Pločkiniću“, i utvrdila da
nije bilo kršenja Kodeksa za štampu BiH.


Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini nije prihvatila žalbu g. Lea Pločkinića, urednika portala Croportal.ba, povodom saopštenja objavljenog 23.12.2011. godine na portalu ABCportal.info, pod naslovom „ULPPBHB upućuje potporu Leu Pločkiniću“. U prigovoru upućenom Vijeću za štampu u BiH, žalbenik je naznačio da je objavljeno „fiktivno pismo podrške“ koje žalbenika „vrijeđa na osobnoj razini“. S tim u vezi, tražio je od Vijeća za štampu da postupi „sukladno pravilniku i propisima“.

Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, razmotrila je objavljeno saopštenje i prigovor žalbenika i zaključila da Kodeks za štampu BiH nije prekršen. Radi se o satiričnom tekstu, koji uredništvo, prema Preporukama Vijeća Europe o slobodi političke debate i satire, ima pravo objaviti. 
Deklaracija o slobodi političke debate u medijima – Sloboda satire: „Humoristički i satirični žanr, zaštićen Članom 10. Konvencije, dozvoljava viši stepen pretjerivanja, čak i provokacije, sve dok javnost nije obmanuta o činjenicama.“

Također, Žalbena komisija ovim informira g. Pločnkinića da nije nadležna za utvrđivanje identiteta autora nepotpisanih tekstova.     

Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr. Miodrag Živanović; sutkinja Nada Arsenić; novinar Fuad Kovačević; prof.dr. Nada Ler-Sofronić; advokatica Nada Dalipagić i novinar Milan Šutalo.

Predsjedavajući Žalbene komisije
prof.dr. Miodrag Živanović