G. Adis Šušnjar - portal frontal.rs, 03.06.2013. godine

Štampa

03.06.2013.

G. ADIS ŠUŠNJAR -  portal FRONTAL.RS

ŽALBENIK:

G. Adis Šušnjar

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal Frontal.rs

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Jer nas se novac tiče!",

DATUM OBJAVE:

31.05.2013.godine

 

Vijeću za štampu u BiH upućen prigovor g. Adisa Šušnjara povodom govora mržnje u tekstu i komentarima ispod teksta  "Jer nas se novac tiče!", objavljenog 31.05.2013. godine na portalu frontal.rs.
 
ISHOD:

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 2 - Urednička odgovornost, i Člana 3 - Huškanje, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Odluka Žalbene komisije