G. Admir Rahmanović - portal Zenicablog.com, 14.02.2014.

Štampa

14.02.2014.

 

G. ADMIR RAHMANOVIĆ - portal ZENICABLOG.COM

ŽALBENIK:

G. Admir Rahmanović

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal Zenicablog.com

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Silovana 11-godišnja djevojčica"

DATUM OBJAVE:

12.02.2014.

Vijeću za štampu u BiH upućena žalba od strane g. Admira Rahmanovića na tekst "Silovana 11-godišnja djevojčica", objavljen 12.02.2014. godine na portalu Zenicablog.com. Žalba se odnosi na način izvještavanja o događaju.

ISHOD:

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 2 - Urednička odgovornost, i Člana 11 - Zaštita djece i maloljetnika, Kodeksa za štampu i online medije BiH