Gđa Lamija Hodžić i G. Ivan Bajdak - portal Zenicablog.com, 16.03.2012.

Štampa

16.03.2012.

GĐA LAMIJA HODŽIĆ I G. IVAN BAJDAK - portal ZENICABLOG.COM

ŽALBENIK:

Gđa Lamija Hodžić i G. Ivan Bajdak

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal Zenicablog.com

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

tekst "Novi detalji zločina na Jaliji"

DATUM OBJAVE:

15.03.2012

Vijeću za štampu u BiH upućena žalba g. Ivana Bajdaka i gđe Lamije Hodžić na tekst "Novi detalji zločina na Jaliji", objavljen 15.03.2012. godine na portalu Zenicablog.com. Žalba se odnosi na način izvještavanja o slučaju porodične tragedije i objavljivanje imena maloljetnih žrtava.

ISHOD:

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila je kršenje Člana 9 - Privatnost i Člana 11 - Poštivanje djece i maloljetnika, Kodeksa za štampu BiH. Odluka Žalbene komisije