Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Roman Jurić - portal USKportal.ba, 26.04.2012.

  26.04.2012.

   

  G. ROMAN JURIĆ - portal USKPORTAL.BA

  ŽALBENIK:
  G. Roman Jurić

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:
  portal USKportal.ba

  TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  DATUM OBJAVE:
  11.04.2012.

  Vijeću za štampu u BiH upućen prigovor g. Romana Jurića na tekst "Izvještaj: koliko zarađuju bihaćki vijećnici", objavljen na portalu USKportal.ba, 11.04.2012. godine. Žalba se odnosi na tekst o naknadama vijećnika Općinskog vijeća Bihać.

  Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, na portalu USKportal.ba, 24.05.2012. godine objavljeno izvinjenje g. Romanu Juriću pod naslovom „Javno izvinjenje: Ispravka: Koliko zarađuju bihaćki vijećnici (II)“.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.