Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Javno preduzeće Nacionalni park "Una" d.o.o. - portal USKportal.ba, 18.04.2012.

  18.04.2012.

  JAVNO PREDUZEĆE NACIONALNI PARK "UNA" D.O.O. - portal USKPORTAL.BA

   

  ŽALBENIK:

  G. Amarildo Mulić i g. Anto Marjanović, Javno preduzeće Nacionalni park "Una" d.o.o.

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  portal USKportal.ba

  TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  „Reakcija povodom zadnjih odluka u Nacionalnom parku Una“

  DATUM OBJAVE:

  08.04.2012.


  Žalba na tekst „Reakcija povodom zadnjih odluka u Nacionalnom parku Una“ objavljen na portalu USKportal.ba, 09.04.2012. godine. Žalba se odnosi na tekst o naknadi za korištenje usluga raftinga.

  Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, na portalu USKportal.ba, 24.05.2012. godine objavljeno izvinjenje žalbenicima pod naslovom „Urednički kolegij:Javno izvinjenje Muliću i Marjanoviću“.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.