Gđa Nana Pilavić - portal ekskluziva.ba, 02.04.2014.

Štampa
02.04.2014.
 

GĐA NANA PILAVIĆ - portal EKSKLUZIVA.BA

 

ŽALBENICA:

Gđa Nana Pilavić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal ekskluziva.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Beba umrla zbog blokade saobraćaja u Sarajevu?"

DATUM OBJAVE:

19.03.2014. godine.

Gđa Nana Pilavić, članica radne grupe za proteste i tematske grupe za obrazovanje pri Plenumu, obratila se Vijeću za štampu u BiH i redakciji portala ekskluziva.ba zahtjevom za objavu demantija povodom teksta "Beba umrla zbog blokade saobraćaja u Sarajevu?", objavljenog na portalu ekskluziva.ba 19.03.2014. godine.
 
ISHOD:
 
Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, demanti gđe Pilavić pod naslovom "Demant na objavu da je beba u Sarajevu umrla zbog blokade saobraćaja!" objavljen je na portalu ekskluziva.ba 04.04.2014. godine.