Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH - portal ekskluziva.ba, 01.12.2015. godine

Štampa

01.12.2015.

 


ŽALBENA KOMISIJA VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BIH - portal EKSKLUZIVA.BA


ŽALBENIK:

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH

MEDIJ NA KOJI SE ODNOSI ŽALBA:

portal ekskluziva.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Teroristi u Beogradu oteli avion pun studenata!"


DATUM OBJAVE:

21.11.2015.

Vijeću za štampu u BiH je upućena žalba Žalbene komisije povodom navoda iz teksta "Teroristi u Beogradu oteli avion pun studenata!" objavljenog na portalu ekskluziva.ba 21.11.2015. godine.

ISHOD:

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 2 - Urednička odgovornost i Člana 5 - Tačnost i fer izvještavanje, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Odluka Žalbene komisije