G. Roman Jurić - portal KIP.ba, 26.04.2012.

Štampa

26.04.2012.

 

G. ROMAN JURIĆ - portal KIP.BA

ŽALBENIK:
G. Roman Jurić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:
portal Kip.ba

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:
"Izvještaj: koliko zarađuju bihaćki vijećnici"

DATUM OBJAVE:
11.04.2012.

Vijeću za štampu u BiH upućen prigovor g. Romana Jurića na tekst "Izvještaj: koliko zarađuju bihaćki vijećnici", objavljen na portalu KIP.ba 11.04.2012. godine. Žalba se odnosi na tekst o naknadama vijećnika Općinskog vijeća Bihać.

Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, na portalu KIP.ba, 25.05.2012 objavljeno izvinjenje g. Romanu Juriću pod naslovom "Javno ivinjenje dr. Romanu Juriću".