Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Javno preduzeće Nacionalni park "Una" - portal Kip.ba, 18.04.2012.

  18.04.2012.

   

  JAVNO PREDUZEĆE NACIONALNI PARK "UNA" - portal KIP.BA

  ŽALBENIK:
  Javno preduzeće Nacionalni park "Una"

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:
  portal Kip.ba

  TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  DATUM OBJAVE:
  08.04.2012.


  Žalba na tekst „Reakcija povodom zadnjih odluka u Nacionalnom parku Una“ objavljen na portalu KIP.ba, 08.04.2012. godine. Žalba se odnosi na tekst o naknadi za korištenje usluga raftinga.
  Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, na portalu KIP.ba 26.04.2012. godine objavljeno javno izvinjenje žalbeniku pod naslovom „Javno izvinjenje JP NP Una, Anti Marjanoviću i Amarildu Muliću“.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.