Javno preduzeće Nacionalni park "Una" - portal Kip.ba, 18.04.2012.

Štampa

18.04.2012.

 

JAVNO PREDUZEĆE NACIONALNI PARK "UNA" - portal KIP.BA

ŽALBENIK:
Javno preduzeće Nacionalni park "Una"

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:
portal Kip.ba

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:
„Reakcija povodom zadnjih odluka u Nacionalnom parku Una“

DATUM OBJAVE:
08.04.2012.


Žalba na tekst „Reakcija povodom zadnjih odluka u Nacionalnom parku Una“ objavljen na portalu KIP.ba, 08.04.2012. godine. Žalba se odnosi na tekst o naknadi za korištenje usluga raftinga.
Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, na portalu KIP.ba 26.04.2012. godine objavljeno javno izvinjenje žalbeniku pod naslovom „Javno izvinjenje JP NP Una, Anti Marjanoviću i Amarildu Muliću“.