G. Suad Trako - portal avaz.ba, 05.03.2015. godine

Štampa

05.03.2015.

G. SUAD TRAKO - portal AVAZ.BA

ŽALBENIK:

G. Suad Trako

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal avaz.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Ko štiti Suada Traku na poziciji direktora“

DATUM OBJAVE:

21.06.2014.

 

Vijeću za štampu u BiH upućena žalba g. Suada Trake povodom navoda iz teksta „Ko štiti Suada Traku na poziciji direktora“ objavljenog na portalu avaz.ba 21.06.2014. godine.

ISHOD:

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 2 - Urednička odgovornost, Člana 7 - Mogućnost odgovora, Člana 10 - Osobe optužene za krivična djela, Člana 11 - Zaštita djece i maloljetnika i Člana 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Odluke Žalbene komisije