Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Gđa Elma Zeković - portal avaz.ba 07.01.2019. godine

  07.01.2019.

  Gđa ELMA ZEKOVIĆ - portal AVAZ.BA

  ŽALBENIK:

  Gđa Elma Zeković

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  portal avaz.ba 

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  „Ko je Emiru Zekoviću prodao smrtonosni spid?“

  DATUM OBJAVE:

  25.10.2018. godine

  Žalba zbog navoda u tekstu sa naslovom „Ko je Emiru Zekoviću prodao smrtonosni spid?“

  ISHOD:

  Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 9, stav dva – Privatnost, Kodeksa za štampu i online medije BiH. Odluka Žalbene komisije

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.