Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  “Neno Alfarano” - Portal avaz.ba, 15.03.2019.godine

  15.03.2019.

  “NENO ALFARANO” - Portal AVAZ.BA

  ŽALBENIK:

  “Neno Alfarano”

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Portal avaz.ba

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  „Đeneral Brekenzi“ 

  DATUM OBJAVE:

  14.03.2019.

  Žalba na objavljeni tekst pod naslovom „Đeneral Brekenzi“.

  ISHOD:

  Žalba je odbijena: U tekstu je izneseno mišljenje i slobodan komentar.

  Odluka Žalbene komisije

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.