Udruženje “Vaša prava BiH” - Portal Avaz.ba, 06.11.2019.godine

Štampa

06.11.2019.

UDRUŽENJE “VAŠA PRAVA BIH” - portal AVAZ.BA

ŽALBENIK:

Udruženje “Vaša prava BiH”

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Avaz.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Ekskluzivno: Koje 'gulenovce' u BiH traži Erdoan i šta je odlučio Sud BiH“ 

DATUM OBJAVE:

01.11.2019.

Žalba na objavljeni tekst pod naslovom „Ekskluzivno: Koje 'gulenovce' u BiH traži Erdoan i šta je odlučio Sud BiH“ .

ISHOD:

Žalba se prihvaća: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Opštih odredbi, stav 4 Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Odluka Žalbene komisije