Gđa. Danijela Kristić - Portal Avaz.ba, 06.02.2020. godine

Štampa

06.02.2020. 

GĐA. DANIJELA KRISTIĆ - portal AVAZ.BA

ŽALBENIK:

Gđa. Danijela Kristić 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Avaz.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Ekskluzivno: Konakovićeva Danijela Kristić s pečatom u kafani“ 

DATUM OBJAVE:

10.01.2020.

Žalba na objavljeni tekst pod naslovom „Ekskluzivno: Konakovićeva Danijela Kristić s pečatom u kafani“. 

ISHOD:

U proceduri…