Žalba građanke - Portal Avaz.ba, 27.11.2018. godine

Štampa

27.11.2018.

 ŽALBA GRAĐANKE - portal AVAZ.BA

ŽALBENIK:

 Žalba građanke

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Avaz.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Dr Vanis, nakon što je napustio KCUS, postao direktor prestižne klinike, dok Bakir tvrdi da je Sebija otjerala 'lopove i lijenčine'.“ 

DATUM OBJAVE:

26.11.2018.

Žalba na objavljeni tekst pod naslovom „Dr Vanis, nakon što je napustio KCUS, postao direktor prestižne klinike, dok Bakir tvrdi da je Sebija otjerala 'lopove i lijenčine'.“. 

ISHOD:

Žalba povučena: Nakon upućivanja u žalbenu proceduru žalbenica odustala od upućivanja prigovora.