JU Osnovna škola “Edhem Mulabdić” - Portal Avaz.ba, 11.05.2018. godine

Štampa

11.05.2018. 

JU OSNOVNA ŠKOLA “EDHEM MULABDIĆ” - portal AVAZ.BA 

ŽALBENIK:

JU Osnovna škola “Edhem Mulabdić” 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Avaz.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Jezivi izazov Sarajlija: Šest djevojčica i dva dječaka na Instagramu objavljivali fotografije na kojima krvare od posjekotina“ 

DATUM OBJAVE:

04.05.2018.

Žalba povodom teksta pod naslovom „Jezivi izazov Sarajlija: Šest djevojčica i dva dječaka na Instagramu objavljivali fotografije na kojima krvare od posjekotina“. 

ISHOD:

Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.