Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Gđa Jelena Vukobrat, Heinrich Böll Stiftung Sarajevo - Portal Avaz.ba, 07.05.2018. godine

  07.05.2018. 

  GĐA JELENA VUKOBRAT, Heinrich Böll Stiftung Sarajevo - portal AVAZ.BA

  ŽALBENIK:

  Gđa Jelena Vukobrat, Heinrich Böll Stiftung Sarajevo 

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Portal Avaz.ba 

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  „Dramatično u centru Sarajeva: Migranti tuku i pljačkaju“ 

  DATUM OBJAVE:

  06.05.2018.

  Žalba povodom navoda iz teksta pod naslovom „Dramatično u centru Sarajeva: Migranti tuku i pljačkaju“.

  ISHOD:

  Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 1 - Interes javnosti i Člana 5 - Tačnost i fer izvještavanje Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Odluka Žalbene komisije

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.