G. Šerif Isović - Portal Avaz.ba, 20.03.2018. godine

Štampa

20.03.2018. 

G. ŠERIF ISOVIĆ - portal AVAZ.BA

ŽALBENIK:

G. Šerif Isović 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Avaz.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„SDA-ov odani direktor nije štedio narodni novac: Isović na novi namještaj spiskao 155.000 KM!“ 

DATUM OBJAVE:

10.02.2018.

Zahtjev za objavom demantija i izvinjenja i brisanjem neistinitih navoda. 

ISHOD:

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 7 - Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu i online medije BiH.