G. Kadrija Kolić - Portal Avaz.ba, 18.05.2020. godine

Štampa

18.05.2020. 

G. KADRIJA KOLIĆ - portal AVAZ.BA

ŽALBENIK:

G. Kadrija Kolić 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Avaz.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Solak dao 2,4 miliona KM kompaniji 'Patrio' iz Visokog koja se veže uz ime njegovog advokata, Kolić sve demantira“ 

DATUM OBJAVE:

13.05.2020.

Žalba na objavljeni tekst pod naslovom „Solak dao 2,4 miliona KM kompaniji 'Patrio' iz Visokog koja se veže uz ime njegovog advokata, Kolić sve demantira“.

ISHOD:

Samoregulacija: Uredništvo portala avaz.ba objavilo je demantij u okviru teksta pod naslovom Solak dao 2,4 miliona KM kompaniji 'Patrio' iz Visokog koja se veže uz ime njegovog advokata, Kolić sve demantira“.