Žalba građanina - Portal Avaz.ba, 21.05.2020. godine

Štampa

21.05.2020. 

ŽALBA GRAĐANINA - portal AVAZ.BA 

ŽALBENIK:

Žalba građanina 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Avaz.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Antifašisti BiH pisali Evropskom parlamentu zbog izjava Željane Zovko“ 

DATUM OBJAVE:

21.05.2020.

Žalba na huškanje u komentarima korisnika portala pod imenom "Stipan Topal". 

ISHOD:

U proceduri...