Žalba građanina - Portal Avaz.ba, 23.05.2020. godine

Štampa

23.05.2020. 

ŽALBA GRAĐANINA - portal AVAZ.BA

ŽALBENIK:

Žalba građanina 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Avaz.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Čavara uputio otvoreno pismo dužnosnicima EU: U BiH se krše prava najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda“ 

DATUM OBJAVE:

23.05.2020.

Žalba na govor mržnje korisnika portala pod imenom "Esad Džidić" 

ISHOD:

U proceduri...