Žalba građanina - Portal Avaz.ba, 16.06.2020. godine

Štampa

16.06.2020. 

ŽALBA GRAĐANINA - portal AVAZ.BA

ŽALBENIK:

Žalba građanina 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Avaz.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Komšić: Nema razgovora o ukidanju Vijeća naroda RS bez ukidanja Doma naroda u FBiH“ 

DATUM OBJAVE:

16.06.2020.

 Žalba na govor mržnje u komentaru posjetioca pod nadimkom „Esad Džidić“.

ISHOD:

U proceduri...