Žalba građanina - Portal Avaz.ba, 18.06.2020. godine

Štampa

18.06.2020. 

ŽALBA GRAĐANINA - portal AVAZ.BA

ŽALBENIK:

Žalba građanina 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Avaz.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Dignut helikopter, specijalci na terenu: Migrant potegao pištolj na policajku, ona ispalila hitac“ 

DATUM OBJAVE:

17.06.2020.

Žalba na govor mržnje u komentaru posjetioca pod nadimkom „Matija Vukovic“

ISHOD:

U proceduri...