Žalba građanina - Portal Avaz.ba, 23.06.2020. godine

Štampa

23.06.2020. 

ŽALBA GRAĐANINA - portal AVAZ.BA

ŽALBENIK:

Žalba građanina 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Avaz.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Sead Đulić stigao u Policijsku upravu Mostar: Zbog šetnje antifašista u Sarajevu pozvan na saslušanje“ 

DATUM OBJAVE:

23.06.2020.

Žalba na komentare posjetioca pod nadimkom „Sutko Kočo“

ISHOD:

U proceduri...