Kabinet Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH - Portal Avaz.ba, 21.11.2017. godine

Štampa

21.11.2017. 

KABINET PREDSJEDAVAJUĆEG VIJEĆA MINISTARA BIH - portal AVAZ.BA

ŽALBENIK:

Kabinet Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Avaz.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

“Magazinović: Zvizdić namjerno blokira NATO put” 

DATUM OBJAVE:

10.11.2017.

Zahtjev za objavom demantija. 

ISHOD:

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 7 – Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Odluka Žalbene komisije