G. Z. J. - portal Dnevniavaz.ba, 21.03.2012.

Štampa

21.03.2012.

Z. J. - portal DNEVNIAVAZ.BA

ŽALBENIK:

G. Z. J.

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal Dnevniavaz.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

komentari ispod teksta Zločinci pod medicinskim nadzorom u Tribunalu: Mladić u snu doziva mrtvu kćerku Anu

DATUM OBJAVE:

21.03.2012

Žalba na komentare ispod teksta Zločinci pod medicinskim nadzorom u Tribunalu: Mladić u snu doziva mrtvu kćerku Anuobjavljenog 21.03.2012. godine na portalu Dnevniavaz.ba

ISHOD:

Žalba nije prihvaćena: Kodeks za štampu nije prekršen.

Odluka Žalbene komisije