Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Odluka, Kabinet Predsjedavajućeg VM BiH - portal avaz.ba, 09.03.2018.


  Broj Odluke: 80-02/18
  Datum održavanje sjednice: 09.03.2018.
  Žalbenik: G. Denis Zvizdić, Predsjedavajući Vijeća ministara BiH
  Medij: Portal avaz.ba
  Naslov članka: „Magazinović: Zvizdić namjerno blokira NATO put“
  Datum objave članka: 10.11.2017.
  Žalbeni osnov Žalbenika:
  Žalbenik navodi, da su, po njegovom mišljenju, prekršeni članovi
  Kodeksa za štampu i online medije BiH


  Ishod: Žalba prihvaćena

  Odluka Žalbene komisije:

  Prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH
  Član 7 – Mogućnost odgovora

  Žalbenik je dostavio demanti na tekst „Zvizdić namjerno blokira put u NATO“, koji nije objavljen na portalu avaz.ba. Time je utvrđeno kršenje Člana 7 – Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Bez obzira što je povrijeđeno pravo na demanti, Žalbena komisija sugeriše i da Žalbenik ima obavezu prema javnosti i medijima izražavati se politički korektno budući da dijelovi Žalbenikovog demantija odudaraju od prihvaćenih standarda javne komunikacije.


  Pojašnjenje:

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH prihvatila je žalbu g. Denisa Zvizdića, Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH na tekst „Magazinović: Zvizdić namjerno blokira NATO put“, objavljen na portalu avaz.ba 10.11.2017.g.

  U tekstu je objavljeno: „Poslanik SDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine (PDPS) BiH, Saša Magazinović, reagirao je u povodu odluke predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića koji je, sada već po drugi put, sa dnevnog reda skinuo imenovanje državnog pravobranioca i zamjenika uz objašnjenje da su potrebna tehnička usaglašavanja. Kako se navodi na internet-stranici SDP-a, time se na neodgovoran i površan način pokušava od bh. javnosti sakriti prava istina o još jednoj blokadi koja se dešava unutar institucija. Naime, dok sa jedne strane na sastancima sa predstavnicima NATO-a i ambasada obećavaju ubrzano registrovanje vojne imovine u BiH, sa druge strane upravo sprečavanjem imenovanja državnog pravobranioca, Vijeće ministara blokira ovaj proces i čini da BiH ne ispuni preostale uslove, kako bi bio napravljen korak naprijed ka NATO-u za šta se, bar deklarativno, zalažu, navode iz SDP-a“.

  U tekstu je objavljeno i sljedeće: „Dalje se navodi da zbog unutarstranačkih sukoba, niz institucija BiH na čelu imaju vršioce dužnosti čime se blokiraju krucijalni procesi za Bosnu i Hercegovinu, programi rada pojedinih institucija nisu usvojeni iako je kraj godine, a ukupna atmosfera i u Vijeću ministara i u institucijama je sve, samo ne reformska, kako nam pokušavaju objasniti. U povodu ove, ko zna koje po redu blokade reformskih procesa, predsjednik Glavnog odbora SDP BiH i poslanik u Parlamentu BiH Saša Magazinović smatra da predsjedavajući Zvizdić mora objasniti javnosti, ali i predstavnicima međunarodne zajednice da državni pravobranilac i zamjenici nisu imenovani, jer su se oni isti koji se busaju u prsa kako se zalažu za državu BiH posvađali oko toga ko treba biti izabran. Vijeće ministara, ali i država u cjelini postaje talac sitnih stranačkih interesa, ali i raskola unutar pojedinih stranaka koje čine vlast. Ne znam da li razumiju, ali ovakvim potezima čine veliki napor da dodatno uruše međunarodni kredibilitet naše zemlje. Na koncu, neka i nama i međunarodnim predstavnicima konačno odgovore da li im je važniji NATO ili stranačko kadroviranje? - navodi Magazinović“.

  Povodom ovog teksta, Vijeću za štampu u BiH i redakciji avaz.ba obratio se g. Denis Zvizdić, Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, naznačivši: „Nastavljaju se zluradi i tendenciozni napadi 'Dnevnog avaza', koji je paranoidno zaokupljen članovima SDA koji obnašaju funkcije u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Posljednji u nizu takvih manipulativnih, lažnih i jeftinih populističkih pamfleta, jeste tekst objavljen u današnjem izdanju 'Dnevnog avaza', pod naslovom 'Zvizdić namjerno blokira put u NATO', kojim autor na tragikomičan način pokušava da diskredituje moju ličnost, koristeći laž i manipulaciju kao sredstvo za ostvarenje cilja. Zbog toga, sa gnušanjem odbacujem sve navode u tekstu, jer su potpuno neistiniti i sročeni sa neuspjelim ciljem nanošenja štete meni lično i uspjehu koji je Vijeće ministara postiglo u procesu napredovanja ka NATO savezu“.

  Žalbenik dalje navodi: „Radi javnosti koju cijenim, istina je da se uvijek sa dnevnog reda Vijeća ministara BiH skidaju one tačke kojima ne prisustvuje ovlašteni predlagač. To je bilo i u ovom slučaju, jer nema nikakve veze sa institucionalnim kapacitetom njihovih prava i obaveza. Pravobranilac koji redovno prima dobru plaću treba da radi svoj posao, ili da vrati plaću u budžet BiH. Osim toga, i u vezi sa temom MAP-a i NATO-a, još važnija i jedina istina, koju Avaz, namjerno i ciljano prešućuje, jeste da upravo u ovome mandatu Ministarstvo odbrane BiH, odnosno Vijeće ministara kojim ja predsjedavam, zajedno sa Predsjedništvom BiH, napravilo najveći pomak u realizaciji uvjeta za aktiviranja Akcionog plana za članstvo u NATO-u“, kao i sljedeće: „Javnost treba znati još jednu istinu, a to je da prethodni sastav Vijeća ministara BiH, u kojem su sjedili aktuelni predsjednik SBB-a i tadašnji predsjednik SDP-a, po pitanju realizacije uvjeta za članstvo u NATO-u nije uradio ništa. Upravo zbog toga, te političke opcije danas, putem stranačkog biltena i nebuloznih izjava pojedinih visokopozicioniranih stranačkih funkcionera SDP-a, plasiraju neistine, i uobičajenom 'naknadnom pameću' pokazuju lažnu brigu o krucijalnim društvenim i državnim procesima, pokušavajući oprati savjest zbog višegodišnje blokade u kojoj su držali evropski i NATO put BiH“.

  Postupajući u skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH uputilo je pismo gl. i odg. urednici lista „Dnevni avaz“, gđi Dženani Burek. U dostavljenom odgovoru, autorica teksta „Zvizdić namjerno blokira put u NATO“, gđa Semira Degirmendžić navodi: „Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH u svom pismu glavnoj i odgovornoj urednici 'Dnevnog avaza' Dženani Burek, a kojim je reagirao na tekst u 'Dnevnom avazu' od 11. novembra 2017. godine objavljenim pod naslovom 'Zvizdić namjerno blokira put u NATO', niti jednom riječju nije demantirao navode iz teksta. Naprotiv, Zvizdić je u svom pismu, koje ne sadrži osnovne elemente demantija, kao što su dokazi i činjenice, iznio niz neistina i uvreda na račun 'Dnevnog avaza' i autorice za njega spornog teksta.

  Predsjedavajući Vijeća ministara BiH tako je naveo, citiram: 'Nastavljaju se zluradi i tendeciozni napadi 'Dnevnog avaza', koji je paranoidno zaokupljen članovima SDA ...', kraj citata. U ovoj rečenici, koja se nikako ne odnosi na sadržaj teksta, Zvizdić je koristio riječi 'zluradi, tendenciozni i paranoidni', bez ikakvog dokaza da tekst na koji se referira sadrži takve kvalifikacije. Ako se u obzir uzme da pridjev paranoidan ili paranoičan u prijevodu znači 'lud, sumanut, bolestan od paranoje', postavlja se pitanje s kojim pravom predsjedavajući Zvizdić koristi ovakve izraze i na osnovu kojih nas to dokaza proglašava ludima? Dakle, Zvizdić nije demantirao niti jednu činjenicu iznesenu u, za njega spornom tesktu, a u kojem su sagovornici 'Dnevnog avaza' imenom i prezimenom iznijeli svoje ocjene o štetnosti, u to vrijeme, odugovlačenja imenovanja pravobranioca BiH i njegove dvojice zamjenika. Istina je da je Zvizdić samo pojasnio zbog čega Vijeće ministara BiH na novembarskoj sjednici nije imenovalo pravobranioca i zamjenike, ali to pojašnjenje je 'Dnevni avaz' već objavio, i to u cjelosti, kako smo ga i dobili iz Ureda za odnose s javnošću Vijeća ministara BiH 10. novembra, te nije bilo potrebe da ga ponovo objavljujemo. Također, Zvizdić je pokušao da putem 'Dnevnog avaza' uputi kritike, u to vrijeme, v.d. pravobranioca Mlađana Mandića, i to u pismu kojeg naziva demanti, a riječ je očigledno o ličnoj poruci koju je Zvizdić imao za pravobranioca, te taj dio njegovog pisma nismo objavili, jer također nije demant na tekst, nego kritika pravobraniocu vezana za njegov posao, a ne na Mandićevu izjavu za Zvizdića u spornom tekstu“.

  Gđa Degirmendžić dalje navodi: „U svom pismu, koje je pokušao plasirati kao demanti, Zvizdić se pohvalio da je Vijeće ministara, na čijem je on čelu, citiram: 'Napravilo najveći pomak u realizaciji uvjeta za aktiviranje Akcionog plana za članstvo (MAP) u NATO-u'. Ni za ovu tvrdnju Zvizdić nije ponudio niti jedan dokaz, a autorica teksta podsjeća Zvizdića da je istina da su u njegovom mandatu propale i dvije šanse pokušaja aktivacije MAP-a. Prvobitno na samitu NATO-a u junu 2016. godine, kada je najavljivana takva mogućnost, a potom i na samitu Saveza krajem 2017. godine, što znači da očigledno nije učinjeno dovoljno da do aktivacije MAP-a i dođe, što automatski demantira Zvizdićevu tvrdnju. Također, Zvizdić ni u daljem sadržaju svoga pisma nije demantirao niti jedan navod iz teksta, nego je autoricu i 'Dnevni avaz' proizvoljno optužio da 'plasiraju neistine i pokazuju lažnu brigu o krucijalnim društvenim i državnim procesima'“.
  Navodi se i sljedeće: „Također, Zvizdić je navode iz teksta o, kako je naveo, tzv. 'poznanstvima' nazvao 'primitivnima i neistinitima' pri tome ne spominjući da je autorica u tekstu navela konkretno ime njegove savjetnice Đanele Zećo, navodeći da je ona prijateljica ranije kandidatkinje za poziciju zamjenika pravobranioca Zikrete Ibrahimović. Zvizdić nije demantirao da su Ibrahimović i Zećo prijateljice, te stoga njegovu tvrdnju da su ti navodi 'neistiniti i primitivni' nismo objavili. Jer, obaveza medija je da informiraju javnost o svim procesima u našoj državi i društvu i onda kada ih prate i nepotizam i druge slične negativne pojave, pri čemu nositelji javnih funkcija ne mogu i ne smiju nikako biti pošteđeni otkrivanja saznanja o njihovim međusobnim vezama koje se često iz kruga političke povezanosti protežu na njihove članove porodica ili bliske prijateljske veze. A u slučaju poznanstva i prijateljstva koje je autorica spominjala u tekstu, naši izvori omogućili su nam uvid u fotografije iz kojih je evidentno dugogodišnje prijateljstvo Zećo i Ibrahimović. S obzirom na to da Zvizdić nije ponudio dokaz da to nije tačno, autorica je opredijeljenja da više vjeruje činjenicama i svojim očima, nego Zvizdićevom negiranju, koje bez dokaza ne znači ništa“.


  Ishod:

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 09.03.2018.g. razmotrila je žalbu g. Denisa Zvizdića, Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, tekst „Zvizdić namjerno blokira NATO put“ od 10.11.2017.g., odgovor gđe Degirmendžić i utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH: Član 7 – Mogućnost odgovora.

  Žalbena komisija konstatuje da je Žalbenik dostavio demanti redakciji „Dnevnog avaza“ na tekst „Zvizdić blokira put u NATO“, koji nije objavljen. Time je utvrđeno kršenje Člana 7 – Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Bez obzira što je povrijeđeno pravo na demanti, Žalbena komisija sugeriše i da Žalbenik ima obavezu prema javnosti i medijima izražavati se politički korektno budući da dijelovi Žalbenikovog demantija odudaraju od prihvaćenih standarda javne komunikacije.


  Član 7 - Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Pravo na odgovor će biti prošireno na relevantne osobe ukoliko urednik procijeni da takav korak doprinosi tačnosti i nepristranosti izvještavanja. Ukoliko je ikako moguće, na raspolaganje će biti stavljena mogućnost neposrednog odgovora u izdanju u kojem je objavljena optužba i/ili netačno navedene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta“.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH preporučuje uredništvu portala avaz.ba da objavi ovu Odluku.

  Napomena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, u skladu sa pravilima rada Komisije o sukobu interesa, izuzela je gđu Suzanu Mijatović iz odlučivanja o ovoj žalbi.

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof. dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; urednik Fuad Kovačević; sudinica Nada Arsenić; prof. dr Enes Osmančević; doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović i novinar Muhamed Jusić.

  Predsjedavajući
  Žalbene komisije
  prof. dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.