Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Odluka, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - portal avaz.ba, 19. 5. 2020.

   

  Broj Odluke: 74-02/20
  Datum održavanje sjednice: 19. 5. 2020.
  Žalbenik: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
  Medij: Portal avaz.ba
  Naslov članka: „Tajkun osuđen zbog utaje poreza: Općina Centar bez javnog oglasa prodala zemljište Tihomiru Brajkoviću“
  Datum objave članka: 5. 2. 2020.
  Žalbeni osnov Žalbenika: Žalbenik je u svojoj žalbi zatražio ispravku nepravilnosti navedenih u objavljenom tekstu.

  Ishod: Žalba se prihvaća.

  Prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH.

  Član 5, stav 4 – Tačnost i fer izvještavanje
  Član 7 – Mogućnost odgovora

  Žalbena komisija utvrđuje kršenje prava na odgovor, zagarantiranog Kodeksom za štampu i online medije BiH, Član 7 – Mogućnost odgovora i Član 5, stav 4 – Tačnost i fer izvještavanje: „Novinari imaju profesionalnu obavezu blagovremeno ispraviti bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna. Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni s dužnim isticanjem“.

  Reagovanje koje je žalbenik, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo poslao uredništvu portala avaz.ba na tekst „Tajkun osuđen zbog utaje poreza: Općina Centar bez javnog oglasa prodala zemljište Tihomiru Brajkoviću“, je napisano u zadovoljavajućoj formi činjeničnih navoda. Komisija posebno ukazuje na pristojno obraćanje Žalbenika portalu.

  Činjenica da je tekst originalno objavljen na portalu zurnal.info ne umanjuje odgovornost uredništva portala avaz.ba, koji ga je preuzeo i objavio. Urednik medija je odgovoran za svaki sadržaj kojeg objavi u svome mediju, bez obzira na njegov izvor, osim ako se nije posebnim komentarom ogradio od sadržaja kojeg prenosi.

  U skladu s tim, portal avaz.ba je obavezan objaviti reagiranje Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

  Pojašnjenje:
  Dana 5. 2. 2020. portal avaz.ba objavio je tekst pod naslovom „Tajkun osuđen zbog utaje poreza: Općina Centar bez javnog oglasa prodala zemljište Tihomiru Brajkoviću“ u kojem se, između ostalog, navodi:
  „Kako je Tihomir Brajković došao do zemljišta na Marijin dvoru?

  Važan je prvi million – znaju milioneri. Važna je prva čestica – znaju građevinski poduzetnici. Nakon nje sve ide glatko jer se prodavac, u ovom slučaju Općina Centar i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, pozivaju na Zakon o stvarnim pravima. Ovaj Zakon propisuje da se prodaja općinskog/državnog zemljišta vrši putem javnog oglasa i licitacije. Izuzetno, zemljište se može prodati bez javnog poziva, neposrednom pogodbom, ukoliko je riječ o oblikovanju građevinskih čestica, dakle spajanju zemljišta.

  Upravo ovu stavku Općina Centar (Općina i svoju Odluku o građevinskom zemljištu) i Zavod iskoristit će kako bi omogućili investitoru da se domogne atraktivnog zemljišta u centru grada.

  Krajem 2018. godine u Općinskom sudu u Sarajevu kao vlasnik zemljišta koje obuhvata tri katastarske čestice uknjižava se kompanija Palace Investments. Dotadašnji vlasnik: Općina Centar Sarajevo.

  U 2019. Palace Investments od Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo kupuje zemljište koje je obilježeno k.č. 633, 635, 636 I 637. Bez licitacije i javnog poziva jer ovo zemljište sada graniči sa onim koje je već u posjedu kompanije. Vrijednost prodatog zemljišta – skoro 2,8 miliona KM.

  Saglasnost Zavodu za prodaju ovog zemljišta bez javnog poziva daje Skupština KS-a u novembru 2019. godine.

  Izgradnja kompleksa konačno je 'ozakonjena' i najavljena posljednjom odlukom Općine Centar od 21. januara ove godine da se kompaniji Palace Investments proda zemljište označeno nekadašnjom katastarskom česticom 634. Vrijednost: 1,4 miliona KM. Time je kompletirana zona na kojoj će biti izgrađen objekat u vlasništvu Palace Investments.

  Brojne nelogičnosti - Odluku o davanju saglasnosti za prodaju neposrednom pogodbom zemljišta koje je bilo u posjedu Zavoda Skupština KS donijela je 19. novembra.

  Direktor Zavoda Mirza Hulusić i direktor kompanije Palace Investments Mevludin Avdić prisustvovali su sačinjavanju kupoprodajnog ugovora kod notara dvadeset dana ranije: 31. oktobra. Saglasnost Skupštine još uvijek nisu ni imali...“.

  Dana 6. 2. 2020. žalbenik, Mirza Hulusić, direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo uputio je reagiranje na objavljeni tekst uredništvu portala avaz.ba i Vijeću za štampu u BiH.

  Žalbenik je u svom reagiranju naveo:
  „ U vezi sa podacima koje ste naveli u tekstu „Tajkun osuđen zbog utaje poreza: Općina Centar bez javnog oglasa prodala zemljište Tihomiru Brajkoviću“ objavljenom na portal www.avaz.ba osjećamo potrebu da Vam se javimo vezano za nekoliko nepravilnosti koje ste naveli u spomenutom tekstu.
  Dužni smo napomenuti slijedeće:
  - Odredbama člana 8. Zakona o imovini Kantona Sarajevo (“Službene novine KS”, br. 6/97) određeno je da imovinom Kantona upravlja Skupština Kantona Sarajevo.
  - Raspolaganje i upravljanje nekretninama vrši se u skladu sa političkim stavovima Kantona Sarajevo.
  - Odredbama člana 363. stav (3) tačka 5) Zakona o stvarnim pravima FBiH (“Službene novine FBiH”, 66/13 i 100/13 ) određeno je da se prodaja odnosno opterećenje pravom građenja nekretnina u vlasništvu Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave izuzetno može izvršiti neposrednom pogodbom za potrebe izgradnje radi oblikovanja građevinske čestice.
  - U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po zahtjevu Palace Investments d.o.o. Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je obavio tehničke pripreme materijala za Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu Kantona Sarajevo.
  - U postupku je pribavljeno obavezno pravno mišljenje Pravobranioca Kantona Sarajevo, te je Vlada Kantona Sarajevo donijela Zaključak broj: 02-05-39619-5/19 d 07.11.2019. godine kojim se utvrđuje prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina neposrednom pogodbom u skladu sa članom 363. stav (3) Zakona o stvarnim pravima FBiH u svrhu oblikovanja građevinske parcele A3, na lokalitetu Marijin Dvor.

  - Dana 19.11.2019. godine pod brojem: 01-05-41926/19 Skupština Kantona Sarajevo je donijela Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina neposrednom pogodbom u skladu sa članom 363. stav (3) Zakona o stvarnim pravima FBiH.
  - Po dobivanju gore navedene Odluke 17.12.2019. godine pristupilo se zaključivanju notarski obrađenog Ugovora o kupoprodaji između od strane Skupštine Kantona Sarajevo ovlaštene institucije i pravnog lica „Palace Investments d.o.o. Sarajevo“.

  Uvažavajući gore navedene propise i odluke, jasno je vidljivo da Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo niti je donio odluku vezano za prometovanje predmetne nekretnine, niti je mogao svojevoljno raspolagati sa istom, a ni u kojim okolnostima nije mogao pristupiti potpisivanju bilo kakvih notarskih ugovora koji imaju za cilj prometovane nekretnine bez naloga i ovlaštenja Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo uz prethodno pribavljeno mišljenje Pravobranioca Kantona Sarajevo.

  Sa dubokim uvjerenjem u Vašu novinarsku etiku, zavidan nivo kvaliteta istraživačkog novinarstva koje pokazujete u svom radu, očekujemo da ćete otkloniti nenamjerne implikacije u koje je spomenuti tekst postavio Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i direktora Hulusić Mirzu informacijom da je ovaj Zavod pristupio notarskoj obradi ugovora prije nego što ga je Skupština Kantona Sarajevo za to ovlastila tako što ćete ovaj naš dopis u potpunosti objaviti na Vašoj stranici te omogućiti Vašim čitateljima pravilnu informaciju o temi koju ste obrađivali...“

  U skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH kontaktiralo je uredništvo portala avaz.ba povodom žalbe Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.
  Uredništvo portala nije dostavilo svoj odgovor Vijeću.

   

  Ishod: Žalba se prihvaća. Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrđuje kršenje prava na odgovor, zagarantiranog Kodeksom za štampu i online medije BiH, Član 7 – Mogućnost odgovora i Član 5, stav 4 – Tačnost i fer izvještavanje: „Novinari imaju profesionalnu obavezu blagovremeno ispraviti bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna. Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni s dužnim isticanjem“.

  Reagovanje koje je žalbenik poslao uredništvu portala avaz.ba na tekst „Tajkun osuđen zbog utaje poreza: Općina Centar bez javnog oglasa prodala zemljište Tihomiru Brajkoviću“, je napisano u zadovoljavajućoj formi činjeničnih navoda. Komisija posebno ukazuje na pristojno obraćanje Žalbenika portalu.

  Činjenica da je tekst originalno objavljen na portalu zurnal.info ne umanjuje odgovornost uredništva portala avaz.ba, koji ga je preuzeo i objavio. Urednik medija je odgovoran za svaki sadržaj kojeg objavi u svome mediju, bez obzira na njegov izvor, osim ako se nije posebnim komentarom ogradio od sadržaja kojeg prenosi.

  U skladu s tim, portal avaz.ba je obavezan objaviti reagiranje Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH preporučuje uredništvu portala avaz.ba da objavi ovu Odluku.

   

  Članovi/ce Žalbene komisije: prof.dr. Miodrag Živanović, prof.dr. Enes Osmančević, advokat Dražen Zubak, prof.dr. Zlatiborka Popov-Momčinović, urednik Fuad Kovačević, novinarka Rajna Radosavljević, novinarka Suzana Mijatović, urednik Milan Šutalo i novinar Muhamed Jusić.

  Predsjedavajući Žalbene komisije 

  Prof. dr. Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.