Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Odluka, Federalna uprava za inspekcijske poslove Sarajevo - portal avaz.ba, 19. 12. 2020.

  Broj Odluke: 240-02/20

  Datum održavanja sjednice: 19. 12. 2020.

  Žalbenik: Federalna uprava za inspekcijske poslove Sarajevo

  Medij: Portal avaz.ba

  Naslov članka: "SDA-ov kadar spriječio da inspekcija izvrši nadzor u KCUS-u"

  Datum objave članka: 30. 10. 2020.

  Žalbeni osnov Žalbenika: Zahtjev za objavom demantija

   

  Ishod: Žalba se prihvata.

  Žalbena komisija utvrdila je kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Član 7 - Mogućnost odgovora

   

  Pojašnjenje:

  Vijeću za štampu u BiH obratila se Fedralna uprava za inspekcijske poslove Sarajevo povodom teksta "SDA-ov kadar spriječio da inspekcija izvrši nadzor u KCUS-u" od 30. 10. 2020. godine, objavljenog na portalu avaz.ba, u kojem je između ostalog objavljeno:

  "Vlada Kantona Sarajevo pozvala je Federalnu upravu za inspekcijske poslove da odmah obavi inspekcijski nadzor u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, radi provjere stavljanja u funkciju 30 posto bolničkih kapaciteta. Danas su se oglasili i iz FUZIP-a. 'U uslovima proglašene epidemije u FBiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove postupa po naredbama nadležnih federalnih organa uprave, odnosno Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog štaba civilne zaštite, te Vlade FBiH, poručuju iz te ustanove, čime jasno naglašavaju na čije naredbe će reagovati.'"

  Objavljeno je i sljedeće:

  "'Rok za uspostavu navedenih kapaciteta je 72 sata od dana donošenja naredbe, a za njeno provođenje odgovorni su direktori i upravna vijeća zdravstvenih ustanova, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti. Dakle, rok za provođenje naredbe je tek istekao, te se očekuje analiza poduzetih mjera, na osnovu koje će se donijeti odgovarajuće procjene situacije vezane za poštivanje naredbi i eventualni nalozi za dalje postupanje nadležnih organa, kako za KCUS, tako i za ostale kliničke centre u FBiH', zaključuju iz Federalne isnpekcije. Ovako su iz Federalne inspekcije reagirali na poziv Vlade KS ili, da budemo potpuno precizni, ovo je bilo njihovo nemušto objašnjenje kojim su nastojali opravdati svoje de facto odbijanje da izvrše inspekcijski nadzor prema KCUS-u. Iza ovog odbijanja stoji Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović, koji je na ovu poziciju postavljen kao kadar SDA."

  Federalna uprava za inspekcijske poslove Sarajevo demantirala je ove navode, naznačivši: "Federalna uprava za inspekcijske poslove je, povodom mnogobrojnih upita medija vezanih za zaključke Vlade Kantona Sarajevo od 29.10.2020. godine, kojim je, između ostalog, Vlada KS pozvala Federalnu upravu za inspekcijske poslove da federalni zdravstveni inspektor, odmah, uz prisustvo dva predstavnika Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS, obavi inspekcijski nadzor u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, radi provjere stavljanja u funkciju 30 posto bolničkih kapaciteta, dana 30.10.2020. godine izdala saopćenje za javnost u kojem je informisala javnost o principima rada federalnih organa uprave, te procesu i statusu provedbe konkretne Naredbe Krizog štaba Federalnog ministarstva zdravstva (link saopćenja: http://fuzip.gov.ba/vijest/saopenje-za-javnost-479).
  Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva je novom Naredbom od 26.10.2020. godine naložio svim kliničkim centrima u Federaciji BiH, kao i općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama u Federaciji BiH da osiguraju 30 odsto svojih kapaciteta za hospitalizaciju i liječenje pacijenta oboljelih od COVID-19. Rok za uspostavu navedenih kapaciteta je 72 sata od dana donošenja naredbe, a za njeno provođenje odgovorni su direktori i upravna vijeća zdravstvenih ustanova, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti."

  Dalje se navodi: "Saopćenjem je javnost upozata da je (72-satni) rok za provođenje naredbe tek istekao, te da se očekuje analiza poduzetih mjera, na osnovu koje će se donijeti odgovarajuće procjene situacije vezane za poštivanje naredbi i eventualni nalozi za dalje postupanje nadležnih organa, kako za KCUS, tako i za ostale kliničke centre u FBiH. Na koncu je naglašeno da će Federalna uprava za inspekcijske poslove, kao što to čini od početka proglašenja pandemije COVID-19, poduzimati sve zakonom propisane mjere, kontrolisati provođenje i poštivanje naredbi i mjera Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te postupati u najboljem interesu zaštite zdravlja i života stanovništva u FBiH. Kako u našem saopćenju nigdje nije navedeno da FUZIP neće izvršiti inspekcijski nadzor
  u KCUS, to jasno proizilazi da je naslov objavljenog članka netačan, krivonavodeći, te da autor želi dezavuirati javnost iznošenjem ličnog gledišta, odnosno pretpostavke koja ne odgovara činjenicama i nije utemeljena na saopćenju za javnost. Nadalje, autor nije kontaktirao FUZIP kako bi svoju pretpostavku potkrijepio ili utemeljio na izravnom kontaktu s nama kao predmetnim organom o kojem izvještava."

  U skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH obratilo se uredništvu portala avaz.ba povodom žalbe Federalne uprave za inspekcijske poslove. Do dana održavanja sjednice Žalbene komisije, uredništvo portala nije dostavilo svoj odgovor Vijeću.

   

  Ishod: Žalba se prihvata. Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrđuje kršenje Člana 7 - Kodeksa za štampu i online medije u BiH.

  Komisija konstatuje da demanti žalbenika jeste duži od teksta na koji se žalba odnosi ali je urednik imao mogućnost da skrati demanti i obavezu da objavi relevantne dijelove demantija.

   

  Član 7 - Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije u BiH

  Pravo na odgovor će biti prošireno na relevantne osobe ukoliko urednik procijeni da takav korak doprinosi tačnosti i nepristranosti izvještavanja.
  Ukoliko je ikako moguće, na raspolaganje će biti stavljena mogućnost neposrednog odgovora u izdanju u kojem je objavljena optužba i/ili netačno navedene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta.

   

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH preporučuje uredništvu portala avaz.ba da objavi ovu Odluku.

   

  Članovi/ce Žalbene komisije: Dopredsjedavajući, advokat Dražen Zubak; prof. dr Enes Osmančević; sutkinja Nada Arsenić; urednik Fuad Kovačević; urednik Milan Šutalo; novinarka Rajna Radosavljević; novinarka Suzana Mijatović i prof. dr. Zlatiborka Popov Momčinović.

   

  Dopredsjedavajući
  Žalbene komisije


  advokat Dražen Zubak

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.