G. Nermin Purić - portal Vkladusa.com, 10.09.2012.

Štampa

10.09.2012.

G. NERMIN PURIĆ -  portal VKLADUSA.COM

ŽALBENIK:

G. Nermin Purić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Vkladusa.com

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

komentari ispod teksta
"Elvira Abdić - Jelenović: Saopštenje povodom zadnjih dešavanja unutar DNZ-a"

DATUM OBJAVE:

09.09.2012.


Vijeću za štampu u BiH upućen prigovor g. Nermina Purića, na "lažno predstavljanje i komentiranje sadržaja portala" Vkladusa.com. Prigovor se odnosi na komentare ispod teksta "Elvira Abdić - Jelenović: Saopštenje povodom zadnjih dešavanja unutar DNZ-a", objavljenog 09.09.2012. godine.  
ISHOD:

Samoregulacija: Prigovor žalbenika objavljen je na portalu Vkladusa.com pod naslovom „Prigovor na lažno predstavljanje i komentiranje sadržaja na portalu VKladusa.com u ime Nermina Purića“, 12.09.2012. godine, dok su  ispod teksta  "Elvira Abdić - Jelenović: Saopštenje povodom zadnjih dešavanja unutar DNZ-a", komentari posjetioca pod nadimkom Nermin Purić preimenovani u Anonimno i onemogućeno je dalje korištenje nadimka Nermin Purić.