G. Esad Šabanagić - portal Vkportal.net, 01.06.2012.

Štampa

01.06.2012.

G. ESAD ŠABANAGIĆ - VKPORTAL.NET

ŽALBENIK:

G. Esad Šabanagić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Vkportal.net

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Reprezent – jednostranački glasnik prepun laži i obmana kladuške javnosti",

DATUM OBJAVE:

24.05.2012.

Upućen demanti G. Esada Šabanagića, urednika sedmičnog lista "Reprezent", povodom teksta "Reprezent – jednostranački glasnik prepun laži i obmana kladuške javnosti", objavljenog 24.05.2012. godine, na portal Vkportal.net.
U proceduri: Vijeće za štampu u BiH posreduje između žalbenika i redakcije na koju se žalba odnosi.