Gđa Elma Ahmetašević - portal vkportal.net, 15.02.2013. godine

Štampa

15.02.2013.

GĐA ELMA AHMETAŠEVIĆ - portal VKPORTAL.NET

ŽALBENIK:

Gđa Elma Ahmetašević

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal vkportal.net

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Braćo, hoćete li halaliti našem babi?"

DATUM OBJAVE:

14.02.2013.godine

 

Žalba gđe Elme Ahmetašević povodom teksta "Braćo, hoćete li halaliti našem babi?", objavljenog na portalu Vkportal.net, 14.02.2013. godine.
 
ISHOD:

Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH. 
 
Odluka Žalbene komisije