Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH - portal Ekskluziva.ba, 30.01.2013. godine

  Broj: 032-02/13
  Datum: Sarajevo, 30.01.2013.

  ODLUKA

  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

  povodom fotografija uz tekst

  „Drama u trolejbusu na Alipašinom Polju"

  objavljen na portalu Ekskluziva.ba 25.01.2013. godine

  ŽALBA SE PRIHVAĆA

  Prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH:

  Opšte odredbe

  Član 9 - Privatnost

  U skladu sa svojim mandatom, Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH reagirala je povodom fotografija uz tekst „Drama u trolejbusu na Alipašinom Polju“, objavljenih
  na portalu Ekskluziva.ba 25.01.2013. godine, na kojima je prikazan građanin dok mu je ukazivana pomoć službe "Hitne pomoći".

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrđuje grubo kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH, budući da su objavom fotografija i senzacionalističkog naslova narušeni etički standardi i povrijeđena privatnost građanina prikazanog na fotografijama.

  Žalbena komisija konstatuje kršenje Opštih odredbi i Člana 9 - Privatnost, koji propisuje da će novinari "izbjegavati uplitanje u nečiji privatni život, osim ako takva uplitanja nisu potrebna u interesu javnosti".


  U okviru teksta "Drama u trolejbusu na Alipašinom Polju", na portalu Ekskluziva.ba, objavljene su fotografije na kojima je prikazan građanin dok mu je ukazivana pomoć službe "Hitne pomoći".

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, u skladu sa svojim mandatom, reagirala je povodom objavljenih fotografija i utvrdila grubo kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH, budući da nema javnog interesa za objavu pomenutih fotografija. Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH konstatuje da nema javnog interesa ni za objavu informacije o zdravstvenom stanju građanina, u skladu sa Članom 9 - Privatnost, Kodeksa za štampu i online medije BiH koji propisuje da će novinari "...izbjegavati uplitanje u nečiji privatni život, osim ako takva uplitanja nisu potrebna u interesu javnosti".

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH apeluje na uredništvo portala Ekskluziva.ba da ubuduće obrati pažnju na način objave fotografija građana i zaštitu privatnosti.

  Opšte odredbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH: "Novinari štampe i online medija u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu "novinari") imaju obavezu da prema javnosti održavaju visoke etičke standarde u bilo kojem trenutku i pod bilo kakvim okolnostima. Dužnost novinara i izdavača štampe i online medija je poštivati potrebe građana za korisnim, blagovremenim i relevantnim informacijama, kao i braniti načela slobode informisanja i pravo na pravedan komentar i kritičko novinarstvo. Novinari će se pridržavati opšteprihvaćenih društvenih standarda pristojnosti i poštivanja etničke, kulturne i religijske raznolikosti Bosne i Hercegovine. Novinari će se pridržavati standarda ljudskih prava definisanih u međunarodnim i bosansko-hercegovačkim aktima o ljudskim pravima. Novinari će razvijati svijest o ravnopravnosti polova i poštivanju osobenosti kao integralnog dijela ljudskih prava. Novinari će štititi prava pojedinca, dok će u isto vrijeme podržavati pravo na informaciju koja služi javnom interesu. Ovaj Kodeks treba posmatrati u svjetlu oba pomenuta značenja".

  Član 9 - Privatnost, Kodeksa za štampu i online medije BiH:"Novinari će izbjegavati uplitanje u nečiji privatni život, osim ako takva uplitanja nisu potrebna u interesu javnosti. Teme koje uključuju lične tragedije će biti obzirno tretirane, a pogođenim ličnostima će se prići diskretno i sa saosjećanjem".

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; dr sc. Enes Osmančević; advokatica Nada Dalipagić; sutkinja Nada Arsenić; prof. dr Nada Ler - Sofronić; urednik Fuad Kovačević; novinar Faruk Borić i urednik Milan Šutalo.

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.