Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Građanski edukativni centar - portal Boljatuzla.ba, 29.11.2012.

  Broj: 485-02/12
  Datum: Sarajevo, 29.11.2012.

  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

  po žalbi Građanskog edukativnog centra
  povodom teksta „Koliko košta jedno udruženje - slučaj GEC" objavljenog 21.09.2012. na portalu Boljatuzla.ba

  ŽALBA SE PRIHVAĆA
  Prekršen Član 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH konstatovala je da portal Boljatuzla.ba ne sadrži vidljive podatke koji su kao obaveza propisani za sve medije Članom 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH, zbog čega žalbenik nije bio u mogućnosti da uputi svoj demanti/reagovanje na šta ima pravo u skladu sa Članom 7 - Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Vijeće za štampu u BiH primilo je žalbu Građanskog edukativnog centra povodom teksta "Koliko košta jedno udruženje - slučaj GEC", objavljenog 21.09.2012. godine na portalu Boljatuzla.ba. Kako portal Boljatuzla.ba nema impressum, žalbenici nisu mogli dostaviti demanti portalu. Tekst je uklonjen sa portala, a demanti nije objavljen.

  U žalbi upućenoj Vijeću za štampu u BiH, Građanski edukativni centar, između ostalog navodi: "Obraćam Vam se u ime bosanskohercegovačke nevladine organizacije 'Građanski edukativni centar' i ulažem prigovor na dezavuisanje i obmanjivanje javnosti od strane internet stranice na web adresi www.boljatuzla.ba.

  U daljem tekstu žalbe se navodi da je objavljeni tekst "klevetnički" i "degutantan", te da je objavljen " s jasnim ciljem diskreditacije nevladine organizacije Građanski edukativni centar".

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila je kršenje Člana 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu BiH, koji između ostalog predviđa: " Štampa i online mediji će na prigodnom mjestu sadržavati: ime, adresu, broj telefona, broj faksa i internet/e-mail adresu i kontakte odgovornog izdavača i urednika, kojima mogu biti upućivane žalbe i prigovori na pisanje štampe i online izdanja...". Budući da portal Boljatuzla.ba ne sadrži vidljive podatke propisane Članom 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH, žalbenik nije mogao uputiti demanti na adresu portala Boljatuzla.ba.

  Član 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH: "Štampa i online mediji će na prigodnom mjestu sadržavati: ime, adresu, broj telefona, broj faksa i internet/e-mail adresu i kontakte odgovornog izdavača i urednika, kojima mogu biti upućivane žalbe i prigovori na pisanje štampe i online izdanja. Podnosilac žalbe, koji tvrdi da je u izvještavanju došlo do kršenja ovog Kodeksa, obratit će se izdavaču ili uredniku odgovornom za štampu ili online izdanje o kojem se radi, demantijem ne dužim od izvorno objavljenog članka."

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; sutkinja Nada Arsenić; prof.dr. Nada Ler-Sofronić; doc.dr. Enes Osmančević; urednik Fuad Kovačević; novinar Faruk Borić i urednik Milan Šutalo.

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr. Miodrag Živanović 

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.