Odluka, Ekspertni tim za BiH - Portal glassrpske.com, 24.05.2019.

Štampa

Broj Odluke: 216-02/19

Datum održavanje sjednice: 24.05.2019.

Žalbenik: Ekspertni tim za BiH

Medij: Portal glassrpske.com

Predmet žalbe: Žalba na objavljeni članak

Naslov članka: „SKANDALOZAN ZAHTJEV: Bošnjaci traže da se Harvard odrekne Izraela“

Datum objave članka: 16.04.2019.g.

Žalbeni osnov Žalbenika : Ekspertni tim za BiH tvrdi da članak objavljen 16.04.2019.g., između ostalog, sadrži niz neistina, podstiče produbljivanje mržnje prema Bošnjacima i sadrži i lično atakovanje na gospodina Bedrudina Gušića.

Ishod: Žalba se prihvaća.

Odluka Žalbene komisije:

Žalbena komisija konstatuje da je prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH

Član 2 – Urednička odgovornost

Član 5 - Tačnost i fer izvještavanje

Član 7 – Mogućnost odgovora

Tekst kojeg je objavio portal glassrpske.com pod naslovom „SKANDALOZAN ZAHTJEV: Bošnjaci traže da se Harvard odrekne Izraela“ 16.04.2019.g. sadrži netačnu informaciju u samom naslovu, odnosno, informaciju koja nije sadržana u samom članku.

Naime, u naslovu članka kojeg je objavio portal glassrpske.com se imputira da su podnosioci Zahtjeva za isključenje Jareda Izraela sa Harvarda, po nacionalnosti Bošnjaci, iako, se u samom članku citira da je riječ o grupi građana Republike Bosne i Hercegovine, različitih zanimanja, etničkih pripadnosti i svjetonazora: „Desetak, kako sami sebe nazivaju 'građana Republike BiH različitih zanimanja, etničkih pripadnosti i svjetonazora', uputilo je otvoreno pismo prvom čovjeku prestižnog američkog Univerziteta Harvard Lorensu Bekou u kojem traže da se ogradi od svog diplomanta Džareda Izraela zbog njegovih stavova iznesenih 12. aprila u intervjuu datom “Glasu Srpske”.

Time je portal glassrpske.com prekršio član 2, član 5 i član 7 Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Pojašnjenje:

Dana 16.04.2019.g. portal glassrpske.com objavio je tekst pod naslovom „SKANDALOZAN ZAHTJEV: Bošnjaci traže da se Harvard odrekne Izraela“ kao reakciju na pismo pod naslovom „ Zahtjev Sveučilištu Harvard da javno osudi i ogradi se od svog bivšeg studenta Jareda Israela“ koje je Ekspertni tim za BiH uputio predsjedniku Sveučilišta „Harvard“, g. Lawrence Bacow-u.

U objavljenom tekstu se, između ostalog, navodi sljedeće:

„Desetak, kako sami sebe nazivaju 'građana Republike BiH različitih zanimanja, etničkih pripadnosti i

svjetonazora', uputilo je otvoreno pismo prvom čovjeku prestižnog američkog Univerziteta Harvard Lorensu Bekou u kojem traže da se ogradi od svog diplomanta Džareda Izraela zbog njegovih stavova iznesenih 12. aprila u intervjuu datom 'Glasu Srpske'. Grupa koju predvodi 'slobodni banjalučki novinar i publicist u egzilu u Bostonu' Bedrudin Gušić okupljena 'oko zahtjeva za povratak u život Ustava Republike BiH' u pismu navodi da je “užasnuta višegodišnjim sramnim angažmanom Džareda Izraela na strani zločina i optuženih ratnih zločinaca iz vremena agresije na Republiku BiH”.

- Pozivamo vas da u ime zaštite digniteta vaše visokoškolske ustanove i temeljnih principa koje ona treba da njeguje u edukaciji budućih akademskih građana, javno osudite Džareda Izraela i ogradite se od njegovih sramnih i nečasnih radnji i izjava - navedeno je u pismu.

U pismu stoji i da 'posljednja u nizu nečasnih radnji koja je prelila čašu jeste njegova nedavna izjava za novine aparthejdskog i fašističkog režima, 'Glas Srpske' u kojoj je negirao presuđeni genocid u Srebrenici'.“

10.05.2019. g. Ekspertni tim za BiH je uputio svoju žalbu Vijeću za štampu i online medije u BiH povodom članka pod naslovom „SKANDALOZAN ZAHTJEV: Bošnjaci traže da se Harvard odrekne Izraela“, objavljenog na portalu glassrpske.com, 16.04.2019.g.

U skladu sa žalbenom procedurom, Ekspertni tim za BiH, dana 15.05.2019.g dostavio je Vijeću za štampu i online medije kopiju svog obraćanja uredništvu portala glassrpske.com povodom žalbe na objavljeni tekst.

Ekspertni tim za BiH je u svom reagiranju, između ostalog, demantirao navode iz objavljenog teksta:

„Neistine iznesene u pismu teksta koji je predmet ove žalbe:

1. Naslov teksta sadrži neistinu da je riječ o ‘zahtjevu Bošnjaka’. To potvrđujemo sljedećim činjenicama:

a) Kao što možete vidjeti iz našeg pisma, ono počinje rečenicom:

‘Mi, građani Republike Bosne i Hercegovine, različitih zanimanja, etničkih pripadnosti i svjetonazora.. .’

Pošto se u njihovom naslovu tvrdi da ‘Bošnjaci traže’, gornju rečenicu iz našeg pisma portal ‘Glas srpske’ želi podmetnuti kao laž, tvrdeći da mi sami za sebe tvrdimo da smo ‘različitih zanimanja, etničkih pripadnosti i svjetonazora…’, a da se zapravo radi samo o ‘Bošnjacima’.

b) Među potpisnicima našeg pisma su, ne samo Bošnjaci već i Marjan Hajnal, Bosanac, (nije Bošnjak, izraelski je državljanin), Anto Tomić, Bosanac iz čestite katoličke porodice i Zoran Petrovski, bosanski pravoslavac .

c) I naše pismo, kao i njihov tekst koji je predmetom ove žalbe, jasno se pozivaju na grupu ‘Zahtjev za povratak u život Ustava RBiH’. Sam naziv grupe jasno govori da ona okuplja građane različitih etničkih pripadnosti, koji su za građansku državu i protiv etničkih podjela. Grupa broji skoro 60,000 takvih članova.

2. Tvrdnju da se radi o ‘zahtjevu Bošnjaka’ portal ‘Glas srpske’ je iskoristio da iskrivi svoj cijeli tekst i brutalno verbalno napadne i osudi Bošnjake za inicijativu iza koje stoji multietnička grupa potpisnika, te da podstakne Jareda Izraela na govor mržnje protiv Bošnjaka koje uvrjedljivo svodi na etničku skupinu -‘Muslimane’.“

Vijeće za štampu i online medije u BiH obratilo se uredništvu portala glassrpske.com i zatražilo urednički stav povodom upućenog prigovora.

Uredništvo portala glassrpske.com se nije izjasnilo povodom žalbe.

Ishod: Žalbena komisija konstatuje da je prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH

Član 2 - Urednička odgovornost

„Najvažnija odgovornost novinara i urednika je osigurati da njihov rad bude usmjeren ka poštivanju istine, kao i prava javnosti da sazna istinu.

Novinari će u svakom trenutku obavljati svoj posao u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri sakupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja.

Plagijati, falsifikovanje, namjerno prikrivanje važnih činjenica, primanje mita ili usluga, koji bi uticali na rad novinara ili urednika, najteži su moralni prekršaji ove profesije.„

Član 5 - Tačnost i fer izvještavanje

„Novinari neće objavljivati netačne ili krivonavodeće materijale u vidu fotografija, tekstova ili drugih materijala.

Fotografije i dokumenti ne smiju biti falsifikovani i/ili korišteni na krivonavodeći način.

Novinari ne smiju prikrivati i/ili zadržavati važne informacije čije bi obznanjivanje moglo materijalno uticati na tumačenje objavljenog izvještaja i razumijevanje kod čitalačke publike.

Novinari imaju profesionalnu obavezu blagovremeno ispraviti bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna.

Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni s dužnim isticanjem.

Novinari će uvijek izvještavati istinito i tačno o ishodu radnje poduzete u vezi s klevetom u koju su bili uključeni.

Novinari će izvještavati samo na osnovu činjenica čije je porijeklo novinaru poznato.

Kod izvještavanja i komentara kontroverze, novinari će se potruditi da saslušaju i predstave sve strane u sporu. Ukoliko jedna strana u kontroverzi odbije da se stavi na raspolaganje novinaru, publikacija može opravdano navesti ovo odbijanje u svom izvještaju.“

Član 7 - Mogućnost odgovora

„Pravo na odgovor će biti prošireno na relevantne osobe ukoliko urednik procijeni da takav korak doprinosi tačnosti i nepristranosti izvještavanja.

Ukoliko je ikako moguće, na raspolaganje će biti stavljena mogućnost neposrednog odgovora u izdanju u kojem je objavljena optužba i/ili netačno navedene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta.“

Žalbena komisija Vijeća za štampu i online medije u BiH preporučuje uredništvu portala glassrpske.com da objavi ovu Odluku.

Članovi/ce Žalbene komisije : Predsjedavajući, prof. dr Miodrag Živanović; sudinica Nada Arsenić; prof. dr Enes Osmančević, prof.dr Zlatiborka Popov Momčinović; advokat Dražen Zubak, advokatica Nada Dalipagić; urednik Fuad Kovačević; urednik Milan Šutalo; novinarka Suzana Mijatović; novinar Muhamed Jusić

pecat