Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Redžo Kahrić - portal Otvoreno.ba, 18.01.2013. godine

  Broj: 026-02/13
  Datum: Sarajevo, 18.01.2013.

  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

  po žalbi g. Redže Kahrića, pomoćnika direktora Kazneno - popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica, na tekst „SDP preuzima zatvore!“, objavljen 19.10.2012. godine na portalu Otvoreno.ba

  ŽALBA SE PRIHVAĆA
  Prekršen Član 10 - Osobe optužene za krivična djela
  Kodeksa za štampu i online medije BiH

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH prihvatila je žalbu g. Redže Kahrića, budući da je prekršen Član 10 - Osobe optužene za krivična djela, Kodeksa za štampu i online medije BiH 

   

  Vijeću za štampu u BiH obratio se g. Redžo Kahrić, pomoćnik direktora KPZ ZT Zenica, povodom teksta "SDP preuzima zatvore!" od 19.10.2012. godine, objavljenog na portalu Otvoreno.ba.

  G. Kahrić u žalbi navodi da je u tekstu izneseno "niz neistinitih činjeničnih tvrdnji", te da "sve iznesene neistinite činjenične tvrdnje u članku su u suprotnosti sa stvarnosti, mojim dosadašnjim dvadesetpetogodišnjim stažom i svim mojim radom kojem sam pristupao kao čovjek legalista u borbi protiv kriminala i suprotstavljanju onima koji čine nered".

  U tekstu "SDP preuzima zatvore!" od 19.10.2012. godine, između ostalog se navodi: "Sasvim je izvjesno da će federalni ministar pravde Mikulić na narednoj sjednici Vlade FBiH izaći sa prijedlogom za smjenu uprava svih zatvora na podrućju Federacije BiH", kao i "Osim toga, Mikulić planira da umjesto smjenjenih direktora i zamjenika direktora pomenutih ustanova postavi vršioce dužnosti iz reda zatvorske policije, odnosno načelnika straža".

  Također, u tekstu se navodi: "Bitno je napomenuti da je ideja o postavljenju zapovjednika straže potekla od bivšeg zapovjednika zeničkog, a sada sarajevskog zatvora Ravka Kadrića uz asistenciju njegovog bivšeg zamjenika, a sadašnjeg zapovjednika straže u zeničkom zatvoru, Redže Kahrića".

  Potom autor teksta navodi: "Realno, stvari stoje sasvim drugačije, jer se u slučaju Kadrića i Kahrića radi o kriminogeno orijentiranim osobama sumnjivih i moralnih kvaliteta. Njihovi suviše česti kontakti sa kriminalcima na slobodi, činjenje usluga osuđenicima na izdržavanju kazne sa cijelim sticanjem nezakonite materijalne dobiti su toliko brojni da zaslužuju ozbiljno procesuiranje, a ne promaknuće".

  U skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH obratilo se redakciji portala Otvoreno.ba zatraživši stav uredništva povodom žalbe g. Redže Kahrića na tekst "SDP preuzima zatvore!". Do dana održavanja sjednice Žalbene komisije, izvinjenje žalbeniku nije objavljeno, niti je uredništvo portala Otvoreno.ba dostavilo odgovor Vijeću za štampu u BiH.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 18.01.2013. godine, razmotrila je žalbu g. Redže Kahrića i tekst objavljen na portalu Otvoreno.ba 19.10.2012. godine, i utvrdila da je prekršen Član 10 - Osobe optužene za krivična djela, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Žalbena komisija je zaključila da je u dijelu teksta "Realno, stvari stoje sasvim drugačije, jer se u slučaju Kadrića i Kahrića radi o kriminogeno orijentiranim osobama sumnjivih i moralnih kvaliteta. Njihovi suviše česti kontakti sa kriminalcima na slobodi, činjenje usluga osuđenicima na izdržavanju kazne sa cijelim sticanjem nezakonite materijalne dobiti su toliko brojni da zaslužuju ozbiljno procesuiranje, a ne promaknuće" prekršen Stav 1, Člana 10 - Osobe optužene za krivična djela, Kodeksa za štampu i online medije BiH, koji predviđa da "Novinari neće nikoga tretirati kao kriminalca prije donošenja sudske presude koja to potvrđuje".

  Član 10 - Osobe optužene za krivična djela, Kodeksa za štampu i online medije BiH: "Novinari neće nikoga tretirati kao kriminalca prije donošenja sudske presude koja to potvrđuje. Novinari imaju obavezu ne donositi preuranjene sudove o krivici optužene ličnosti. Novinari imaju obavezu da objave informaciju o odbacivanju optužbe ili oslobađanju ličnosti za koju su ranije objavili da je optužena ili da je suđenje počelo”.

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; sutkinja Nada Arsenić; prof.dr Nada Ler-Sofronić; advokatica Nada Dalipagić; urednik Fuad Kovačević; novinar Faruk Borić i urednik Milan Šutalo.

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.