G. Hamdija Lipovača - portal inmedia.ba, 13.02.2013.

Štampa

Broj: 152-02/13
Datum: Teslić, 07.04.2013.

 

ODLUKA
Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

po žalbi g. Hamdije Lipovače, dr.sci.
na tekst „Sanaderovski kradopeovac Lipovača (I)" objavljen 13.02.2013. godine 
na portalu inmedia.ba 

ŽALBA NIJE PRIHVAĆENA

Kodeks za štampu i online medije BiH nije prekršen

Žalbena komisija konstatira da u tekstu nema povreda odredaba Kodeksa za štampu i

online medije BiH. Naime, radi se autorskom tekstu, koji na metaforično-satirični način tretira političke ličnosti iz javnog života, uključujući u prvom planu žalbenika, g. Hamdiju Lipovaču, dr.sci., pri tome ne iznoseći konkretne činjenične tvrdnje. Autor teksta, g. Asim Kamber, politički angažiran i poslanik u Skupštini USK, ovim tekstom vodi, zapravo, političku debatu.

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH podsjeća na odredbe Deklaracije o slobodi političke debate u medijima, Komiteta ministara Vijeća Evrope iz 2004. godine, Član 3 – “Javna debata i nadzor nad političkim ličnostima” i Član 5 – “Sloboda satire”.


Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije prihvatila žalbu g. Hamdije Lipovače, dr. sci., upućenu povodom teksta „Sanaderovski kradopeovac Lipovača (I)“ objavljenog 13.02.2013. godine na portalu inmedia.ba. Kako je navedeno ispod teksta „Sanaderovski kradopeovac Lipovača (I)“, autor, g. Asim Kamber„...izdvojio je stotinjak neobjavljenih kolumni iz sadržaja knjige o krajiškim političarima, u kojoj je Hamdija Lipovača zaslužno osvojio najviše prostora...“.

U tekstu od 13.02.2013. godine autor, g. Asim Kamber, navodi sljedeće: Kada bi politoreklamologija bila naučna disciplina naš bi premijer Lipovača komotno mogao biti njenim utemeljiteljem. Svo svoje biće je on ugradio u okular kamere i ništa mu teže neće pasti od dislociranja sa ekrana. Međutim, njegov skori odlazak sa političke scene on će moći iskoristiti za pisanje memoara, ili poput Glavaša u zatvoru snimiti film, o samom sebi… Međutim, zaista se mora priznati hrabrost i snažna količina potcjenjivačke drskosti kojom obiluje naš lažljivi premijer. On je našoj javnosti poznat kao autor antologijski dosjetki o Cargo – aerodromu, tri autoputne trase, gasovodu, naftnim poljima itd…, itd…”.

G. Kamber dalje piše: “Ove njegove javno izrečene programske improvizacije ne korespondiraju sa istinom, i to je jasno. Međutim, ni sa bilo kakvom logikom, i to je jasno. Clinton se izvinuo publici koju je lagao oko Monice i ‘pušenja’. Lipovači to nije ni na kraj pameti, a naša krajiška konstanta sa njim nije ništa drugo do ‘pušenje’… Kad bi naša kantonalna TV odlučila reemitirati izjave našeg premijera Lipovače zasigurno bi ostvarila jedan od najzabavnijih TV – serijala". 

Povodom ovog, kao i ostalih tekstova objavljenih na portalu inmedia.ba, žalbenik g. Hamdija Lipovača navodi: „Iako izuzetno poštujem slobodu govora, ovdje se radi o serijalu tekstova u kojima autor, Kamber, mene, kao premijera USK i kao čovjeka, ciljano kleveće, iznosi neistinite informacije, insinuira pa čak i direktno vrijeđa".

Žalbenik je zatražio povlačenje tekstova i objavljivanje izvinjenja.

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 07.04.2013. godine, razmotrila je tekst od 13.02.2013. godine i žalbu g. Lipovače, te zaključila kako autor teksta, g. Asim Kamber, politički angažiran i poslanik u Skupštini USK, ovim tekstom vodi, zapravo, političku debatu.

Žalbena komisija konstatira da u ovom tekstu nema povreda odredaba Kodeksa za štampu i online medije BiH. Naime, radi se autorskom tekstu, koji na metaforično-satirični način tretira političke ličnosti iz javnog života, uključujući u prvom planu žalbenika, g. Hamdiju Lipovaču, dr.sci., pri tome ne iznoseći konkretne činjenične tvrdnje. Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH konstatira da žalbenik nije uputio konkretan demanti na objavljeni tekst.

S tim u vezi, Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH podsjeća na odredbe Deklaracije o slobodi političke debate u medijima, Komiteta ministara Vijeća Evrope iz 2004. godine.

U Članu 3 ove Deklaracije, pod nazivom “Javna debata i nadzor nad političkim ličnostima”, stoji: Političke ličnosti odlučile su da steknu povjerenje javnosti i prihvatile da se izlože javnoj političkoj debati i stoga su predmet neposrednog javnog nadzora i potencijalno velike i značajne kritike u medijima, zbog načina na koji su obavljali ili obavljaju svoje dužnosti”.

U Članu 5 ove Deklaracije, pod nazivom“Sloboda satire”, stoji:Humoristički i satirični žanr, zaštićen Članom 10. Konvencije, dozvoljava viši stepen pretjerivanja, čak i provokacije, sve dok javnost nije obmanuta o činjenicama”.

Ukoliko žalbenik, g. Hamdija Lipovača, dr.sci., smatra da pojedini navodi iz teksta nisu tačni, ima pravo da ih demantira sukladno Članu 7 - Mogućnost odgovora, i Članu 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; sutkinja Nada Arsenić; prof.dr Enes Osmančević; novinar Faruk Borić i urednik Milan Šutalo.

 

Predsjedavajući Žalbene komisije

prof.dr Miodrag Živanović