G. Hamdija Lipovača - portal inmedia.ba, 20.02.2013.

Štampa

Broj: 153-02/13
Datum: Teslić, 07.04.2013.

 

ODLUKA
Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

po žalbi g. Hamdije Lipovače, dr.sci.
na tekst „Sanaderovski kradopeovac Lipovača (II)" objavljen 20.02.2013. godine

na portalu inmedia.ba

ŽALBA NIJE PRIHVAĆENA

Kodeks za štampu i online medije BiH nije prekršen

Žalbena komisija konstatira da u ovom tekstu nema povreda odredaba Kodeksa za štampu i

online medije BiH. Naime, radi se autorskom tekstu, koji na metaforično-satirični način tretira političke ličnosti iz javnog života, uključujući u prvom planu žalbenika, g. Hamdiju Lipovaču, dr.sci., pri tome ne iznoseći konkretne činjenične tvrdnje. Autor teksta, g. Asim Kamber, politički angažiran i poslanik u Skupštini USK, ovim tekstom vodi, zapravo, političku debatu.

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH podsjeća na odredbe Deklaracije o slobodi političke debate u medijima, Komiteta ministara Vijeća Evrope iz 2004. godine, Član 3 – “Javna debata i nadzor nad političkim ličnostima” i Član 5 – “Sloboda satire”.


Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije prihvatila žalbu g. Hamdije Lipovače, dr. sci., povodom teksta „Sanaderovski kradopeovac Lipovača (II)“ objavljenog 20.02.2013. godine na portalu inmedia.ba.

G. Hamdija Lipovača, dr. sci., premijer Unsko-sanskog kantona, obratio se Vijeću za štampu u BiH „s prigovorom na serijal tekstova, autora Asima Kambera, poslanika u Skupštini Unsko-sanskog kantona, objavljenih na nekoliko online medija, kao autorski tekstovi“.

Naime, g. Asim Kamber u tekstu pod naslovom „Sanaderovski kradopeovac Lipovača (II)“, osvrčući se na ubistvo svećenika nedaleko od Bihaća, o g. Lipovači piše sljedeće: Veoma vješto, kako on to i inače zna, uvježbanim manipulativnim tehnikama u medijski prostor u kontekstu ovog tragičnog događaja umiješao se i premijer Lipovača. On zaista umije biti originalan, a besmislene izjave ga prate kao kletva. Pokušavajući nas impresionirati brzinom rješenja zagonetke ubistva nije nam poslao dovoljno utješnu poruku. A ona glasi (parafraziram), to što vas smrt vreba i što bi vas mogla i zadesiti nije nikakav problem jer će počinioci biti efikasno i brzo otkriven. Trijumfalni optimizam premijera s nedvosmislenom porukom, ukazuje i na činjenicu ko je na vrhu policijske hijerarhije…“.

Između ostalog, g. Kamber kaže i sljedeće: Hoće li naš premijer promijeniti stav kao što je i Sanader, vidjećemo??? Premijer u kome je društveno – transponirano načelo jedan čovjek – jedna stranka – jedan premijer, veoma je uspješan i kao turističko – ugostiteljski djelatnik.Dostojanstveni ispraćaj  svećenika još ‘dostojanstvenije’ je iskoristio da komercijalno za zvanice iznajmi prostor (restoran) hotela EMPORIUM. Komercijalno iznajmljivanje (samome sebi) prostora hotela i organizacije ručka adekvatno je i naplatio".

Povodom ovog, kao i ostalih tekstova objavljenih na portalu inmedia.ba, g. Lipovača navodi: „Iako izuzetno poštujem slobodu govora, ovdje se radi o serijalu tekstova u kojima autor, Kamber, mene, kao premijera USK i kao čovjeka, ciljano kleveće, iznosi neistinite informacije, insinuira pa čak i direktno vrijeđa. Posebno ističem posljednji u nizu tekstova objavljenih na web stranicama (popis linkova u prilogu) kojim autor otvoreno tvrdi da sam uživalac opojnih droga te iznosi, niz uvredljivih insinuacija i neistina. Ulažem prigovor na te, objavljene sadržaje u ovim medijima, ukazujem na nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, tražim povlačenje uvredljivih tekstova te objavljivanje izvinjenja“.

G. Lipovača naglašava da „objavljeni sadržaj podliježe odgovornosti za klevetu, (čl. 6. Zakona o zaštiti od klevete) i da "krši član 12. Opšte deklaracije o pravima čovjeka (Niko ne smije biti izvrgnut samovoljnom miješanjuu njegov privatni život, porodicu, dom ili prepisku, niti napadajima na njegovu čast i ugled)“.

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 07.04.2013. godine, razmotrila je tekst od 20.02.2013. godine i žalbu g. Lipovače, te zaključila kako autor teksta, g. Asim Kamber, politički angažiran i poslanik u Skupštini USK, ovim tekstom vodi, zapravo, političku debatu.

Žalbena komisija konstatira da u ovom tekstu nema povreda odredaba Kodeksa za štampu i online medije BiH. Naime, radi se autorskom tekstu, koji na metaforično-satirični način tretira političke ličnosti iz javnog života, uključujući u prvom planu žalbenika, g. Hamdiju Lipovaču, dr.sci., pri tome ne iznoseći konkretne činjenične tvrdnje. Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH konstatira da žalbenik nije uputio konkretan demanti na objavljeni tekst.

S tim u vezi, Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH podsjeća na odredbe Deklaracije o slobodi političke debate u medijima, Komiteta ministara Vijeća Evrope iz 2004. godine.

U Članu 3 ove Deklaracije, pod nazivom“Javna debata i nadzor nad političkim ličnostima”, stoji: Političke ličnosti odlučile su da steknu povjerenje javnosti i prihvatile da se izlože javnoj političkoj debati i stoga su predmet neposrednog javnog nadzora i potencijalno velike i značajne kritike u medijima, zbog načina na koji su obavljali ili obavljaju svoje dužnosti”.

U Članu 5 ove Deklaracije, pod nazivom“Sloboda satire”, stoji:Humoristički i satirični žanr, zaštićen Članom 10. Konvencije, dozvoljava viši stepen pretjerivanja, čak i provokacije, sve dok javnost nije obmanuta o činjenicama”. 

Ukoliko žalbenik, g. Hamdija Lipovača, dr.sci., smatra da pojedini navodi iz teksta nisu tačni, ima pravo da ih demantira sukladno Članu 7 - Mogućnost odgovora, i Članu 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; sutkinja Nada Arsenić; prof.dr Enes Osmančević; novinar Faruk Borić i urednik Milan Šutalo.

Predsjedavajući Žalbene komisije

prof.dr Miodrag Živanović