Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Hamdija Lipovača - portal inmedia.ba, 27.02.2013.

  Broj: 154-02/13
  Datum: Teslić, 07.04.2013.

   

  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

  po žalbi g. Hamdije Lipovače, dr.sci.
  na tekst „Sanaderovski kradopeovac Lipovača (III)" objavljen 27.02.2013. godine
  na portalu inmedia.ba

  ŽALBA NIJE PRIHVAĆENA

  Kodeks za štampu i online medije BiH nije prekršen

  Žalbena komisija konstatira da u ovom tekstu nema povreda odredaba Kodeksa za štampu i

  online medije BiH. Naime, radi se autorskom tekstu, koji na metaforično-satirični način tretira političke ličnosti iz javnog života, uključujući u prvom planu žalbenika, g. Hamdiju Lipovaču, dr.sci., pri tome ne iznoseći konkretne činjenične tvrdnje. Autor teksta, g. Asim Kamber, politički angažiran i poslanik u Skupštini USK, ovim tekstom vodi, zapravo, političku debatu.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH podsjeća na odredbe Deklaracije o slobodi političke debate u medijima, Komiteta ministara Vijeća Evrope iz 2004. godine, Član 3 – “Javna debata i nadzor nad političkim ličnostima” i Član 5 – “Sloboda satire”.


  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije prihvatila žalbu g. Hamdije Lipovače, dr. sci., premijera Unsko-sanskog kantona, povodom teksta „Sanaderovski kradopeovac Lipovača (III)“ objavljenog 27.02.2013. godine na portalu inmedia.ba. Žalba g. Lipovače se odnosi na „na serijal tekstova, autora Asima Kambera, poslanika u Skupštini Unsko-sanskog kantona, objavljenih na nekoliko online medija, kao autorski tekstovi“.

  U okviru teksta „Sanaderovski kradopeovac Lipovača (III)“, podnaslov „Hamdija uvin H“, g. Kamber o premijeru Lipovači piše sljedeće: Ja našeg premijera istinski doživljavam kao kolegu sa faksa, stručnjaka za književnost. Možda pobliže i dramu, kao što doživljavam i audicijske cazinske autore serijalnih komada (dramoleta). Naš je premijer i kao pojava parodija bez premca i definitivno uz maestralne Cazinjane nesebičan faktor stimuliranja krajiškog pučkog raspoloženja. Možda, čak, djelotvorniji od aktualnih turskih sapunica… Njegov reformistički duh nikad ne miruje… O apsurdnosti njegovih izjava u našoj bliskoj budućnosti će se pisati i stvarati zapaženi satirični komadi… Njegova sklonost hedonizmu, dionizijskim svetkovinama, kolektivno – uživalačkim opijat seansama, vjerojatno je opredijelila (a možda je i slučajno) cazinske dramaturge da naprave veoma dopadljiv komad ‘Tragom dobre trave’. Hamdija je glavni protagonista i lik…”.

  Navedeno je i sljedeće: Ništa strašno, i u našem susjedstvu buniku su kolektivno konzumirali u Saborskom na čelu sa ruralnim načelnikom Lukom Hodakom (u njegovom vigmanu). Slijedeći proevropske susjede ovaj ritualno – šamanski trend se koristi i u našoj Vladi kad pripravnice „polažu“ stručni ispit… Kod kabinetsko – haremskog Zumbul – age Mahira i premijera… Video isječak koji mi je diskretno dostavljen pomalo tukne i na zlorabu položaja… Čekam potez policije…".

  U žalbi upućenoj Vijeću za štampu u BiH, g. Lipovača je naznačio sljedeće: „Iako izuzetno poštujem slobodu govora, ovdje se radi o serijalu tekstova u kojima autor, Kamber, mene, kao premijera USK i kao čovjeka, ciljano kleveće, iznosi neistinite informacije, insinuira pa čak i direktno vrijeđa. Posebno ističem posljednji u nizu tekstova objavljenih na web stranicama (popis linkova u prilogu) kojim autor otvoreno tvrdi da sam uživalac opojnih droga te iznosi, niz uvredljivih insinuacija i neistina. Ulažem prigovor na te, objavljene sadržaje u ovim medijima, ukazujem na nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, tražim povlačenje uvredljivih tekstova te objavljivanje izvinjenja“.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 07.04.2013. godine, razmotrila je tekst od 27.02.2013. godine i žalbu g. Lipovače, te zaključila kako autor teksta, g. Asim Kamber, politički angažiran i poslanik u Skupštini USK, ovim tekstom vodi, zapravo, političku debatu.

  Žalbena komisija konstatira da u ovom tekstu nema povreda odredaba Kodeksa za štampu i online medije BiH. Naime, radi se autorskom tekstu, koji na metaforično-satirični način tretira političke ličnosti iz javnog života, uključujući u prvom planu žalbenika, g. Hamdiju Lipovaču, dr.sci., pri tome ne iznoseći konkretne činjenične tvrdnje. Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH konstatira da žalbenik nije uputio konkretan demanti na objavljeni tekst.

  S tim u vezi, Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH podsjeća na odredbe Deklaracije o slobodi političke debate u medijima, Komiteta ministara Vijeća Evrope iz 2004. godine.

  U Članu 3 ove Deklaracije, pod nazivom“Javna debata i nadzor nad političkim ličnostima”, stoji: Političke ličnosti odlučile su da steknu povjerenje javnosti i prihvatile da se izlože javnoj političkoj debati i stoga su predmet neposrednog javnog nadzora i potencijalno velike i značajne kritike u medijima, zbog načina na koji su obavljali ili obavljaju svoje dužnosti”.

  U Članu 5 ove Deklaracije, pod nazivom“Sloboda satire”, stoji:Humoristički i satirični žanr, zaštićen Članom 10. Konvencije, dozvoljava viši stepen pretjerivanja, čak i provokacije, sve dok javnost nije obmanuta o činjenicama”. 

  Ukoliko žalbenik, g. Hamdija Lipovača, dr.sci., smatra da pojedini navodi iz teksta nisu tačni, ima pravo da ih demantira sukladno Članu 7 - Mogućnost odgovora, i Članu 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; sutkinja Nada Arsenić; prof.dr Enes Osmančević; novinar Faruk Borić i urednik Milan Šutalo.

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.