G. Hamdija Lipovača - portal inmedia.ba, 06.03.2013.

Štampa

Broj: 155-02/13
Datum: Teslić, 07.04.2013.

 

ODLUKA
Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

po žalbi g. Hamdije Lipovače, dr.sci.
na tekst „Sanaderovski kradopeovac Lipovača (IV)" objavljen 06.03.2013. godine na portalu inmedia.ba

ŽALBA NIJE PRIHVAĆENA

Kodeks za štampu i online medije BiH nije prekršen

Žalbena komisija konstatira da u ovom tekstu nema povreda odredaba Kodeksa za štampu i

online medije BiH. Naime, radi se autorskom tekstu, koji na metaforično-satirični način tretira političke ličnosti iz javnog života, uključujući u prvom planu žalbenika, g. Hamdiju Lipovaču, dr.sci., pri tome ne iznoseći konkretne činjenične tvrdnje. Autor teksta, g. Asim Kamber, politički angažiran i poslanik u Skupštini USK, ovim tekstom vodi, zapravo, političku debatu.

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH podsjeća na odredbe Deklaracije o slobodi političke debate u medijima, Komiteta ministara Vijeća Evrope iz 2004. godine, Član 3 – “Javna debata i nadzor nad političkim ličnostima” i Član 5 – “Sloboda satire”.


Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije prihvatila žalbu g. Hamdije Lipovače, dr. sci., na tekst „Sanaderovski kradopeovac Lipovača (IV)“ objavljen 06.03.2013. godine na portalu inmedia.ba.

G. Hamdija Lipovača, dr. sci., obratio se Vijeću za štampu u BiH, podnoseći prigovor „na serijal tekstova, autora Asima Kambera, poslanika u Skupštini Unsko-sanskog kantona, objavljenih na nekoliko online medija, kao autorski tekstovi“.

Žalba g. Lipovače, između ostalog, odnosi se i na tekst „Sanaderovski kradopeovac Lipovača (IV)“, u kome autor, g. Asim Kamber, osvrćući se na način trošenja budžetskih sredstava, piše sljedeće: Puna ljepota naličja gospodarenja budžetom USK-a doći će do izražaja kad premijer napusti Vladu, odnosno kad dođe druga vlast, kao što je i u slučaju Bihaća. Tada ću i ja, i svi mi dobiti odgovore na naša pitanja… U svome rastrošnom SDP režimu, alkohol i njegova nekontrolirana konzumacija samo je jedna od pratećih pojava. Vedrina duha lakonskog plemena Japoda (koje se prostiralo i do naše Sane) i njihovih razmahanih orgijaških SDP potomaka iz doline naše Une, rekord je sklonosti dionizijskim svetkovinama. Utješna je činjenica da naša kriza nije sveobuhvatna, mi ipak kao kanton bilježimo i neke pozitivne rezultate (rekorde). Pa makar bili i konzumacijsko – alkoholni… U općini Bihać, kao načelnik Lipovača je sa budžetom od oko 20 miliona u 2008. g. na reprezentaciju potrošio 115.352 KM,  a na putne troškove 127.401 KM. Više nego svih pet načelnika Sanskog Mosta za 17 poslijeratnih godina. Koliko danas potroši iz kantonalnog budžeta od 200 miliona?!”.

Također, g. Kamber piše i sljedeće: Mahmurluke naše krajiške nisu upoznali ni nesputani Dioniz (bog svetkovina), ni drevni gusarski sljedbenici medovine sa Antila. Nije ovako sistematski lokao ni epsko – izvikani Marko Kraljević, koji je tradicionalnom srpskom ‘dobrotom’ sa Šarcem (konjem) alkohol dijelio. Tvorac medijskih nebuloza, šlagera i verbalnih bisera, naš premijer u političkim birtijama kotira visoko, a politika je disciplina koja izaziva stresove koji se u organizmu sublimiraju u patološkim formama...Ironija anegdotičnog premijera  nije u činjenici što pije, niti u finalnom mokrenju japodskih čakšira, niti u obijesti lokanja, hačenja, psovanja, orljavama smijeha i lakrdašenja. Ironija je našeg premijera u činjenici da nikad ne plaća iz vlastitog džepa… Uvijek iz budžeta, nekad općinskog, sad kantonalnog, ponekad iz oba".

U žalbi upućenoj Vijeću za štampu u BiH, g. Lipovača je naveo sljedeće: „Iako izuzetno poštujem slobodu govora, ovdje se radi o serijalu tekstova u kojima autor, Kamber, mene, kao premijera USK i kao čovjeka, ciljano kleveće, iznosi neistinite informacije, insinuira pa čak i direktno vrijeđa".

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 07.04.2013. godine, razmotrila je tekst od 06.03.2013. godine i žalbu g. Lipovače, te zaključila kako autor teksta, g. Asim Kamber, politički angažiran i poslanik u Skupštini USK, ovim tekstom vodi, zapravo, političku debatu.

Žalbena komisija konstatira da u ovom tekstu nema povreda odredaba Kodeksa za štampu i online medije BiH. Naime, radi se autorskom tekstu, koji na metaforično-satirični način tretira političke ličnosti iz javnog života, uključujući u prvom planu žalbenika, g. Hamdiju Lipovaču, dr.sci., pri tome ne iznoseći konkretne činjenične tvrdnje. Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH konstatira da žalbenik nije uputio konkretan demanti na objavljeni tekst.

S tim u vezi, Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH podsjeća na odredbe Deklaracije o slobodi političke debate u medijima, Komiteta ministara Vijeća Evrope iz 2004. godine.

U Članu 3 ove Deklaracije, pod nazivom“Javna debata i nadzor nad političkim ličnostima”, stoji: Političke ličnosti odlučile su da steknu povjerenje javnosti i prihvatile da se izlože javnoj političkoj debati i stoga su predmet neposrednog javnog nadzora i potencijalno velike i značajne kritike u medijima, zbog načina na koji su obavljali ili obavljaju svoje dužnosti”.

U Članu 5 ove Deklaracije, pod nazivom“Sloboda satire”, stoji:Humoristički i satirični žanr, zaštićen Članom 10. Konvencije, dozvoljava viši stepen pretjerivanja, čak i provokacije, sve dok javnost nije obmanuta o činjenicama”. 

Ukoliko žalbenik, g. Hamdija Lipovača, dr.sci., smatra da pojedini navodi iz teksta nisu tačni, ima pravo da ih demantira sukladno Članu 7 - Mogućnost odgovora, i Članu 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; sutkinja Nada Arsenić; prof.dr Enes Osmančević; novinar Faruk Borić i urednik Milan Šutalo.

Predsjedavajući Žalbene komisije

prof.dr Miodrag Živanović