G. Hamdija Lipovača - portal inmedia.ba, 13.03.2013.

Štampa

Broj: 156-02/13
Datum: Teslić, 07.04.2013.

 

ODLUKA
Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

po žalbi g. Hamdije Lipovače, dr.sci.
na tekst „Sanaderovski kradopeovac Lipovača (V)" objavljen 13.03.2013. godine na portalu inmedia.ba

ŽALBA NIJE PRIHVAĆENA

Kodeks za štampu i online medije BiH nije prekršen

Žalbena komisija konstatira da u ovom tekstu nema povreda odredaba Kodeksa za štampu i

online medije BiH. Naime, radi se autorskom tekstu, koji na metaforično-satirični način tretira političke ličnosti iz javnog života, uključujući u prvom planu žalbenika, g. Hamdiju Lipovaču, dr.sci., pri tome neiznoseći konkretne činjenične tvrdnje. Autor teksta, g. Asim Kamber, politički angažiran i poslanik u Skupštini USK, ovim tekstom vodi, zapravo, političku debatu.

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH podsjeća na odredbe Deklaracije o slobodi političke debate u medijima, Komiteta ministara Vijeća Evrope iz 2004. godine, Član 3 – “Javna debata i nadzor nad političkim ličnostima” i Član 5 – “Sloboda satire”.


Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije prihvatila žalbu g. Hamdije Lipovače, dr. sci., upućenu povodom teksta „Sanaderovski kradopeovac Lipovača (V)“ objavljenog 13.03.2013. godine na portalu inmedia.ba.

Hamdija Lipovača, dr. sci., obratio se Vijeću za štampu u BiH, navodeći sljedeće: „Obraćam se Vama, kao posredniku prema štampanim i online medijima u BiH, s prigovorom na serijal tekstova, autora Asima Kambera, poslanika u Skupštini Unsko-sanskog kantona, objavljenih na nekoliko online medija, kao autorski tekstovi“.

U tekstu "Sanaderovski kradopeovac Lipovača (V)", podnaslov „Tragom dobre veprovine“, g. Asim Kamber, između ostalog, piše: Nigdje ni u jednom od oko 400 dostupnih računa bivšeg načelnika Bihaća i sadašnjeg premijera Vlade USK-a, nisam zapazio grah (pasulj, fažol). O ovome sam tradicionalnom specijalitetu Japoda već pisao, a po repertoaru mojih obroka iz djetinjstva u jednom sam trenutku shvatio da je, uz grah, čeputanu kvrgušu, maslenicu, drobanicu, zeljanicu i slično, to bila i najčešća hrana u mojoj velikoj radničkoj porodici. Ništa mi bolje nije bilo ni kao studentu… Sjećam se dobro dobre nane Modranke i njenog bodrenja za ćasom kad nam je znala reći kako ‘grah govori stotinu jezika’… I zaista, grah može biti svašta, i predjelo i desert i na tavče i salata. U svojoj dječjoj mašti uistinu sam ga zamišljao najvažnijom ljudskom hranom.  Dok nisam na vlasti upoznao SDP (Hamdiju Lipovaču). Sociološka analiza i dijagnoza dotične ispodopisane socjaldemokratske trpeze jasno ukazuje da su SDP – ovci viša klasa (kraljevi), a njihova priča o socjalnoj jednakosti najveća obmana medijskoj torturi izloženih širokih narodnih masa. Kulinarsku paletu našeg premijera uvidom u dostupnu računsku arhivu zaista je teško, a i zahtjevno predstaviti u jednom skromnom osvrtu. Mogao bi se sastaviti i cijeli jedan priručnik o dobroj i obimnoj ishrani našeg trpezomana iz bihaćke Midžića – mahale… Ili TV – serijal…’Đurine kućne čarolije’… Hamdine kabinetske vragolije…”.

U dijelu teksta sa podnaslovom “Radićka veprić - sekcija”, g. Kamber navodi i sljedeće: “Bestseler na Hamdijinoj trpezi svakako je nezaobilazna pečenica, deminutivno – kezme, prase, odojče, svinjče. Malo je životinja kojima je naš narod tepao ko ovom trblastom, koketnom i razuzdanom blatnom virtouzu. Do ganuća je dirljivo kako je naš premijer doživio susret sa našim dobrim domaćinima u Krnjeuši gdje su se serijski prometovali na ražnju izazivajući stalno draškanje njegovih suptilnih gurmanskih nagona".

Povodom ovog, kao i ostalih tekstova objavljenih na portalu inmedia.ba, žalbenik, g. Lipovača, naznačio je sljedeće: „Iako izuzetno poštujem slobodu govora, ovdje se radi o serijalu tekstova u kojima autor, Kamber, mene, kao premijera USK i kao čovjeka, ciljano kleveće, iznosi neistinite informacije, insinuira pa čak i direktno vrijeđa, tražeći "povlačenje uvredljivih tekstova te objavljivanje izvinjenja“.

Također, navodi i da „objavljeni sadržaj podliježe odgovornosti za klevetu, (čl. 6. Zakona o zaštiti od klevete)“, te da „krši član 12. Opšte deklaracije o pravima čovjeka (Niko ne smije biti izvrgnut samovoljnom miješanju u njegov privatni život, porodicu, dom ili prepisku, niti napadajima na njegovu čast i ugled)“.

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 07.04.2013. godine, razmotrila je tekst od 13.03.2013. godine i žalbu g. Lipovače, te zaključila kako autor teksta, g. Asim Kamber, politički angažiran i poslanik u Skupštini USK, ovim tekstom vodi, zapravo, političku debatu.

Žalbena komisija konstatira da u ovom tekstu nema povreda odredaba Kodeksa za štampu i online medije BiH. Naime, radi se autorskom tekstu, koji na metaforično-satirični način tretira političke ličnosti iz javnog života, uključujući u prvom planu žalbenika, g. Hamdiju Lipovaču, dr.sci., pri tome ne iznoseći konkretne činjenične tvrdnje. Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH konstatira da žalbenik nije uputio konkretan demanti na objavljeni tekst.

S tim u vezi, Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH podsjeća na odredbe Deklaracije o slobodi političke debate u medijima, Komiteta ministara Vijeća Evrope iz 2004. godine.

U Članu 3 ove Deklaracije, pod nazivom“Javna debata i nadzor nad političkim ličnostima”, stoji: Političke ličnosti odlučile su da steknu povjerenje javnosti i prihvatile da se izlože javnoj političkoj debati i stoga su predmet neposrednog javnog nadzora i potencijalno velike i značajne kritike u medijima, zbog načina na koji su obavljali ili obavljaju svoje dužnosti”.

U Članu 5 ove Deklaracije, pod nazivom“Sloboda satire”, stoji:Humoristički i satirični žanr, zaštićen Članom 10. Konvencije, dozvoljava viši stepen pretjerivanja, čak i provokacije, sve dok javnost nije obmanuta o činjenicama”. 

Ukoliko žalbenik, g. Hamdija Lipovača, dr.sci., smatra da pojedini navodi iz teksta nisu tačni, ima pravo da ih demantira sukladno Članu 7 - Mogućnost odgovora, i Članu 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; sutkinja Nada Arsenić; prof.dr Enes Osmančević; novinar Faruk Borić i urednik Milan Šutalo.

Predsjedavajući Žalbene komisije

prof.dr Miodrag Živanović