Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Senudin Safić - portal inmedia.ba, 14.04.2014. godine

  Broj: 074-02/14
  Datum: 14.04.2014.


  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
  po žalbi g. Senudina Safića na tekst
  „Sankcije protiv organizatora"
  objavljen 12.02.2014. na portalu inmedia.ba

  ŽALBA SE PRIHVAĆA
  Prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH
  Član 1 - Interes javnosti
  Član 2 - Urednička odgovornost
  Član 5 - Tačnost i fer izvještavanje

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH prihvatila je žalbu g. Senudina Safića i utvrdila kršenje Člana 1 – Interes javnosti, Člana 2 – Urednička odgovornost i Člana 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Vijeću za štampu u BiH obratio se g. Senudin Safić povodom teksta "Sankcije protiv organizatora" objavljenog 12.02.2014. godine na portalu inmedia.ba. U tekstu se, uz objavljenu fotografiju na kojoj se nalazi g. Safić, navodi: "Sanski Most i dešavanja u njemu su interesantna i zbog činjenice da su dva novinara najdirektnije učestvovala u podstrekivanju uništavanja društvene imovine. Radi se o dopisnicima štampanih i elektronskih medija u Sarajevu".


  U žalbi dostavljenoj Vijeću za štampu u BiH g. Safić je naznačio sljedeće: "Ja sam jedini dopisnik 'elektronskih medija u Sarajevu', 15 godina, bez bilo kakvih prigovora na profesionalnost u radu. Posebno me zabrinjava što je fotografija objavljena ispod fotografije policijskih službenika. Smatram da je to pokušaj ugrožavanja moje bezbjednosti i atak na slobodu izražavanja".

  U skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH se obratilo uredništvu portala inmedia.ba. U dostavljenom odgovoru, navedeno je sljedeće: "Nije nam uopće jasno kako se g. Safić prepoznao kao novinar u navedenom tekstu jer nikakva imena nisu objavljena. Ono što znamo je to da je g. Safić jedan od organizatora protesta u Sanskom Mostu i da je član Udruženja građana koji organiziraju proteste, plenume i ostale aktivnosti. Nikakva saznanja nemamo o tome da je g. Safić novinar. Poznata nam je činjenica da ponekad čita sportske vijesti na lokalnom mediju ali ta činjenica ga nikako ne može svrstati u profesiju novinara".


  U nastavku odgovora uredništva portala inmedia.ba se navodi: "...gospodinu Safiću je sporna fotografija koju smo objavili ispod fotografije policijskih službenika i smatra da je to pokušaj ugrožavanja njegove bezbjednosti i atak na slobodu izražavanja. S tim u vezi Vas obavještavamo da je navedena fotografija kao i sve ostale fotografije sa protesta u vlasništvu je portala inmedia.ba koji je pratio i fotografirao sve dane protesta. Kako je g. Safić jedan od organizatora i promotora protesta njegova fotografija je i najčešća i u tome nema ništa sporno".

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 14.04.2014. godine, razmotrila je žalbu g. Senudina Safića, tekst "Sankcije protiv organizatora" objavljen na portalu inmedia.ba, odgovor uredništva i utvrdila kršenje Člana 1 – Interes javnosti, Člana 2 – Urednička odgovornost i Člana 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Kodeksa za štampu i online medije BiH.


  Žalbena komisija konstatuje da izbor fotografija iznad navoda u tekstu nedvojbeno sugerira da je osoba na drugoj fotografiji, g. Senudin Safić, jedan od dva novinara koji su "najdirektnije učestvovala u podstrekivanju uništavanja društvene imovine. Radi se o dopisnicima štampanih i elektronskih medija u Sarajevu", te da su isti pod policijskim nadzorom, iako se u tekstu nigdje ne navode argumenti za te tvrdnje. Također, tekst je jednostran i nije ispoštovano pravilo dvije strane.

  Urednička odgovornost vidljiva je u odabiru fotografija, naslova i teksta koji, kao efekti prikazivanja, identificiraju bez ikakvih argumenata g. Senudina Safića kao vršioca krivičnih djela podstrekivanja na uništavanje državne imovine.
  Žalbena komisija utvrđuje kršenje Člana 1 - Interes javnosti, Kodeksa za štampu i online medije BiH, jer nije u interesu javnosti objavljivati insinuacije, bez nuđenja pouzdanih dokaza. Tekst nije u funkciji interesa javnosti „kao postupak i/ili informacija kojima je namjera pomoći javnostu u donošenju ličnog mišljenja i odluka o pitanjima i događajima“. Urednik je dužan spriječiti zavođenje javnosti nekom izjavom ili postupkom pojedinca ili organizacije.

  Član 1 - Interes javnosti, Kodeksa za štampu i online medije BiH: "Interes javnosti, u značenju ovog Kodeksa, definisan je kao postupak i/ili informacija kojima je namjera pomoći javnosti u donošenju ličnog mišljenja i odluka o pitanjima i događajima, uključujući i napore otkrivanja krivičnog djela i/ili prekršaja, te spriječiti zavođenje javnosti nekom izjavom ili postupkom pojedinca ili organizacije".

  Član 2, Urednička odgovornost, Kodeksa za štampu i online medije BiH: "Najvažnija odgovornost novinara i urednika je osigurati da njihov rad bude usmjeren ka poštivanju istine, kao i prava javnosti da sazna istinu. Novinari će u svakome trenutku obavljati svoj posao u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri sakupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja. Plagijati, falsifikovanje, namjerno prikrivanje važnih činjenica, primanje mita ili usluga, koji bi uticali na rad novinara ili urednika, najteži su moralni prekršaji ove profesije".

  Član 5 - Tačnost i fer izvještavanje, Kodeksa za štampu i online medije BiH: "Novinari neće objavljivati netačne ili krivonavodeće materijale u vidu fotografija, tekstova ili drugih materijala. Fotografije i dokumenti ne smiju biti falsifikovani i/ili korišteni na krivonavodeći način. Novinari ne smiju prikrivati i/ili zadržavati važne informacije čije bi obznanjivanje moglo materijalno uticati na tumačenje objavljenog izvještaja i razumijevanje kod čitalačke publike. Novinari imaju profesionalnu obavezu blagovremeno ispraviti bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna. Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni s dužnim isticanjem. Novinari će uvijek izvještavati istinito i tačno o ishodu radnje poduzete u vezi s klevetom u koju su bili uključeni. Novinari će izvještavati samo na osnovu činjenica čije je porijeklo novinaru poznato. Kod izvještavanja i komentara kontroverze, novinari će se potruditi da saslušaju i predstave sve strane u sporu. Ukoliko jedna strana u kontroverzi odbije da se stavi na raspolaganje novinaru, publikacija može opravdano navesti ovo odbijanje u svom izvještaju."

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; sutkinja Nada Arsenić; doc.dr Enes Osmančević; urednik Fuad Kovačević, advokat Dražen Zubak, novinar Muhamed Jusić, dr sc. Zlatiborka Popov Momčinović i novinar Milan Šutalo.

   
  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.