G. Suad - Suvad Karagić - portal inmedia.ba, 26.06.2014. godine

Štampa

Broj: 241-02/14
Datum: 26.06.2014.

 

ODLUKA
Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
po žalbi g. Suada – Suvada Karagića na tekst
„Saopćenje za javnost“,
objavljen na portalu inmedia.ba 11.03.2014. godine

ŽALBA SE PRIHVAĆA
Prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH
Član 2 – Urednička odgovornost
Član 3 – Huškanje
Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje
Član 7 – Mogućnost odgovora
Član 15 - Žalbe

Prekršen je Član 2 – Urednička odgovornost, Kodeksa za štampu i online medije BiH. Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH konstatuje da tekst predstavlja saopćenje Stranke demokratske akcije. Svaki profesionalni urednik bi odbio objaviti ovo saopćenje jer je riječ o saopćenju sa vrlo ozbiljnim, a neargumentiranim optužbama i karakterizacijama. Ovo saopćenje ne zadovoljava osnovne civilizacijske kriterije da bude objavljeno.

Prekršen je Član 3 – Huškanje, Stav 1, Kodeksa za štampu i online medije BiH, koji propisuje da će “novinari u svakom trenutku biti svjesni opasnosti koja se javlja kada mediji govorom mržnje podstiču diskriminaciju i netoleranciju”.

Prekršen je Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje, koji propisuje da “novinari imaju profesionalnu obavezu blagovremeno ispraviti bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna. Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni s dužnim isticanjem”.

Prekršeni su Član 7 – Mogućnost odgovora, i Član 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH, budući da demanti žalbenika nije objavljen.

 


Vijeću za štampu u BiH i redakciji portala inmedia.ba obratio se g. Suad – Suvad Karagić, povodom teksta “Saopćenje”, objavljenog na portalu inmedia.ba 11.03.2014. godine, tražeći uklanjanje teksta u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva. Također, g. Karagić navodi i da želi prijaviti „J.U. Radio Sanu iz Sanskog Mosta kao i Javnu ustanovu 'Kult media' u čijem sastavu je web portal inmedia.ba“.

U demantiju dostavljenom Vijeću za štampu u BiH i redakciji portala inmedia.ba, g. Karagić navodi: “U gore pomenutom saopćenju za javnost između ostalih prozvanih osoba ‘koje uglavnom nisu ni Sanjani’ ili po novonastalom izrazu ‘Kesari’ autora općinskog vijećnika SDA za vijećničkom govornicom, nalazi se i moje ime. Pored niza neistina, diskriminacije, povrede osnovnih ljudskih prava i zajamčenih sloboda i teške klevete iznesenih na moje ime, kao i upotrebe društveno neprihvatljivih etiketiranja i kvalifikacija kao što su 'oni koji i nisu Sanjani, teroristi, kriminalci, pa čak i ubice itd., sve u namjeri da bi se umanjio ugled i čast kako meni lično tako i mojoj porodici, prijateljima i poznanicima, a sve u cilju omalovažavanja, izazivanja straha za ličnu sigurnost kod mene, moje porodice i prijatelja kao i izazivanja opće nesigurnosti građana ili kako je autor/i ovog sramnog saopćenja prije objavljivanja ovog ‘saopćenja za javnost’ već imenovao određene osobe i najavio im ‘noćne more’”.

Također, g. Karagić navodi i sljedeće: “Želim da napomenem da imenovane osobe koje su stavljene u isti kontekst skupa sa mnom pojedine lično ne poznajem a rijetko kada sam sa nekim od istih i kafu popio...Također želim da istaknem da nikad u mom životu nisam krivično odgovarao niti je ikad protiv mene vođena bilo kakva istraga ili sudski postupak”.

Žalba g. Karagića se odnosi na tekst “Saopćenje za javnost”, objavljen na portalu inmedia.ba 11.03.2014. godine, u kome je, između ostalog, navedeno: “Poštovani Sanjani, ovij dana ste suočeni sa daljnjim proizvođenjem vanrednog stanja u Sanskom Mostu u režiji inkubatora propalih političkih kandidata na izbornim listama. Većina organizatora stvaranja haosa u Sanskom Mostu, uglavnom ni nisu Sanjani a većina njihovih porodica ne dijeli s nama svakodnevne probleme. Senudin Safić, Rezak Hukanović, Teofik Kahrimanović – TIIM, Suad Karagić, Omer Mustafić, Šanta Mustafa uz snažnu organizacijsku podršku Rame Nalića, Eniza Kazića i Hamdije Šarčevića traže da legalno izabrana vlast (načelnik i vijeće) podnesu ostavke. Najavljuju da na njihovim skupovima ne garantiraju mir i sigurnost”.

U tekstu je objavljeno i sljedeće: “Pozivamo naše sugrađane da ne sudjeluju u organizaciji skupova koju vode ubojice, kriminalci, milionski poreski dužnici i ljudi koji za ovaj grad ni jedan jedini kamen nisu pomaknuli. Uvijek su i isključivo radili samo za vlastite i interese njihove mafijaške grupe”.

U skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH se obratilo uredniku portala inmedia.ba, ali demanti g. Karagića nije objavljen niti je dostavljen odgovor Vijeću za štampu u BiH.

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH na sjednici održanoj 26.06.2014. godine, konstatuje da Vijeće za štampu u BiH nije nadležno za razmatranje žalbi koje se odnose na elektronske medije, tako da je Žalbena komisija razmatrala isključivo žalbu na tekst “Saopćenje”, objavljen na portalu inmedia.ba 11.03.2014. godine i utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Prekršen je Član 2 – Urednička odgovornost, Kodeksa za štampu i online medije BiH. Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH konstatuje da tekst predstavlja saopćenje Stranke demokratske akcije. Svaki profesionalni urednik bi odbio objaviti ovo saopćenje jer je riječ o saopćenju sa vrlo ozbiljnim, a neargumentiranim optužbama i karakterizacijama. Ovo saopćenje ne zadovoljava osnovne civilizacijske kriterije da bude objavljeno.

Član 2 – Urednička odgovornost, prekršen je u navodima: “Pozivamo naše sugrađane da ne sudjeluju u organizaciji skupova koju vode ubojice, kriminalci, milionski poreski dužnici i ljudi koji za ovaj grad ni jedan jedini kamen nisu pomaknuli. Uvijek su i isključivo radili samo za vlastite i interese njihove mafijaške grupe”.

Član 3 – Huškanje, Kodeksa za štampu i online medije BiH, koji propisuje da će “novinari dati sve od sebe kako ne bi huškali i/ili podsticali mržnju i/ili nejednakost na osnovu etničke pripadnosti, nacionalnosti, rase, religije, pola, seksualne orijentacije, fizičke onesposobljenosti ili mentalnog stanja”, prekršen je u navodima: “Većina organizatora stvaranja haosa u Sanskom Mostu, uglavnom ni nisu Sanjani”.

Prekršen je Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje, koji propisuje da “novinari imaju profesionalnu obavezu blagovremeno ispraviti bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna. Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni s dužnim isticanjem”.

Prekršeni su Član 7 – Mogućnost odgovora, i Član 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH, budući da demanti žalbenika nije objavljen.

U pogledu zahtjeva žalbenika: „Molim vas da pročitate bar dio objavljenih sadržaja na pomenutoj web stranici, naredite brisanje i uklanjanje istih uz javno izvinjenje a ako ne postupe po traženom pokrenete proceduru onemogućavanja rada navedenog web portala“, Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH konstatuje da Vijeće za štampu u BiH nije nadležno za odlučivanje o navedenim zahtjevima.

Član 2 - Urednička odgovornost, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Najvažnija odgovornost novinara i urednika je osigurati da njihov rad bude usmjeren ka poštivanju istine, kao i prava javnosti da sazna istinu. Novinari će u svakome trenutku obavljati svoj posao u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri sakupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja. Plagijati, falsifikovanje, namjerno prikrivanje važnih činjenica, primanje mita ili usluga, koji bi uticali na rad novinara ili urednika, najteži su moralni prekršaji ove profesije“.

Član 3 - Huškanje, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Novinari će u svakom trenutku biti svjesni opasnosti koja se javlja kada mediji govorom mržnje podstiču diskriminaciju i netoleranciju. Imajući u vidu takvu opasnost, novinari će dati sve od sebe kako ne bi huškali i/ili podsticali mržnju i/ili nejednakost na osnovu etničke pripadnosti, nacionalnosti, rase, religije, pola, seksualne orijentacije, fizičke onesposobljenosti ili mentalnog stanja. Novinari neće ni pod kakvim okolnostima podsticati krivična djela ili nasilje“.

Član 5 - Tačnost i fer izvještavanje, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Novinari neće objavljivati netačne ili krivonavodeće materijale u vidu fotografija, tekstova ili drugih materijala. Fotografije i dokumenti ne smiju biti falsifikovani i/ili korišteni na krivonavodeći način. Novinari ne smiju prikrivati i/ili zadržavati važne informacije čije bi obznanjivanje moglo materijalno uticati na tumačenje objavljenog izvještaja i razumijevanje kod čitalačke publike. Novinari imaju profesionalnu obavezu blagovremeno ispraviti bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna. Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni s dužnim isticanjem. Novinari će uvijek izvještavati istinito i tačno o ishodu radnje poduzete u vezi s klevetom u koju su bili uključeni.Novinari će izvještavati samo na osnovu činjenica čije je porijeklo novinaru poznato. Kod izvještavanja i komentara kontroverze, novinari će se potruditi da saslušaju i predstave sve strane u sporu. Ukoliko jedna strana u kontroverzi odbije da se stavi na raspolaganje novinaru, publikacija može opravdano navesti ovo odbijanje u svom izvještaju“.

Član 7 - Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH: "Pravo na odgovor će biti prošireno na relevantne osobe ukoliko urednik procijeni da takav korak doprinosi tačnosti i nepristranosti izvještavanja.Ukoliko je ikako moguće, na raspolaganje će biti stavljena mogućnost neposrednog odgovora u izdanju u kojem je objavljena optužba i/ili netačno navedene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta".

Član 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH: "Štampa i online mediji će na prigodnom mjestu sadržavati: ime, adresu, broj telefona, broj faksa i internet/e-mail adresu i kontakte odgovornog izdavača i urednika, kojima mogu biti upućivane žalbe i prigovori na pisanje štampe i online izdanja. Podnosilac žalbe, koji tvrdi da je u izvještavanju došlo do kršenja ovog Kodeksa, obratit će se izdavaču ili uredniku odgovornom za štampu ili online izdanje o kojem se radi, demantijem ne dužim od izvorno objavljenog članka".

Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; sutkinja Nada Arsenić; doc.dr Enes Osmančević; urednik Fuad Kovačević, advokat Dražen Zubak, novinar Muhamed Jusić, doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović i novinar Milan Šutalo.

Predsjedavajući Žalbene komisije

prof.dr Miodrag Živanović