Dr. sci. Hamdija Lipovača - portal Ljutakrajina.net, 19.03.2013.

Štampa

19.03.2013.

DR. SCI. HAMDIJA LIPOVAČA - portal LJUTAKRAJINA.NET

 

ŽALBENIK:

Dr. sci. Hamdija Lipovača

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal Ljutakrajina.net

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Sanaderovski kradopeovac Lipovača (III)"

DATUM OBJAVE:

27.02.2013. godine

 

Vijeću za štampu u BiH dostavljen prigovor dr.sci. Hamdije Lipovače, premijera Unsko-sanskog kantona, povodom teksta "Sanaderovski kradopeovac Lipovača (III)", objavljenog na portalu Ljutakrajina.net 27.02.2013. godine.

ISHOD:


Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.  

Odluka Žalbene komisije