Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Jurica Gudelj - Portal slobodna-bosna.ba, 24.01.2019.godine

  24.01.2019.

  G. JURICA GUDELJ - portal SLOBODNA-BOSNA.BA

  ŽALBENIK:

  G. Jurica Gudelj

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Portal slobodna-bosna.ba 

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  „Kakav sunovrat Aleksandra Stankovića: Doživio je da ga 'UZP novinari' brane od Pilsela i Duhačeka!“

  DATUM OBJAVE:

  22.01.2019.

  Žalba na objavljeni tekst pod naslovom „Kakav sunovrat Aleksandra Stankovića: Doživio je da ga 'UZP novinari' brane od Pilsela i Duhačeka!“.

  ISHOD:

  Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 7- Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Odluka Žalbene komisije

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.