Žalba građanina - Portal Slobodna-bosna.ba, 17.07.2019.godine

Štampa

17.07.2019. 

ŽALBA GRAĐANINA - portal SLOBODNA-BOSNA.BA 

ŽALBENIK:

Žalba građanina 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Slobodna-bosna.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"KOMŠIĆ OŠTRO KRITIKOVAO: 'Dodik upada u zamku sa potezanjem vitalnog entitetskog interesa" 

DATUM OBJAVE:

17.07.2019.

Žalba na neprikladan, uvredljiv sadržaj i govor mržnje u komentarima posjetitelja portala „JASTAFUNK“. 

ISHOD:

Samoregulacija: Komentar prijavljenog korisnika je obrisan.